onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
287
เมื่อวานนี้
214
เดือนนี้
3,667
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,352
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,437
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่3)21 เม.ย. 2565
2สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-256527 ม.ค. 2565
3ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 256427 ม.ค. 2565
4รายงานผลการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ปี256427 ม.ค. 2565
5แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา พ.ศ.2566 - 25703 ธ.ค. 2564
6 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)15 พ.ย. 2564
7สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)27 เม.ย. 2564
8ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 27 เม.ย. 2564
9แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา (พ.ศ.2561-2565)17 มิ.ย. 2562
10แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564)13 มิ.ย. 2562
11ระเบียบการจัดแผนพัฒนา พ.ศ.2548 ฉบับที่ 326 ต.ค. 2561

1