onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 125 มิ.ย. 2562
2แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 225 มิ.ย. 2562
3แผนพัฒนา 4ปี 61-647 พ.ย. 2561
4แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)26 ต.ค. 2561
5แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558–พ.ศ.2560) 19 มิ.ย. 2558
6แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557–พ.ศ.2559)19 มิ.ย. 2558

1