onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256528 มี.ค. 2565
2แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 125 มิ.ย. 2562
3แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 225 มิ.ย. 2562
4แผนพัฒนา 4ปี 61-647 พ.ย. 2561
5แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)26 ต.ค. 2561
6แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558–พ.ศ.2560) 19 มิ.ย. 2558
7แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557–พ.ศ.2559)19 มิ.ย. 2558

1