onestop

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

E-Office

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
235
เดือนนี้
3,614
เดือนที่แล้ว
5,806
ปีนี้
18,638
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
213,128
ไอพี ของคุณ
3.230.143.40
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน27 มิ.ย. 2562
2แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256218 มิ.ย. 2562
3ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต18 มิ.ย. 2562
4ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกค9 พ.ย. 2561
5แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2564)18 ก.ค. 2561
6แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.256018 ก.ค. 2561
7แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)18 ก.ค. 2561
8แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256112 ม.ค. 2561

1