onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256425 มิ.ย. 2564
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25644 มิ.ย. 2564
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256429 ม.ค. 2564
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256323 พ.ย. 2563
5เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256319 ต.ค. 2563
6ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองต้นเปา การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ พ.ศ.256314 ก.ย. 2563
7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองต้นเปา 256318 ส.ค. 2563
8เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256320 ก.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256312 พ.ค. 2563
10เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256322 เม.ย. 2563
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 256313 มี.ค. 2563
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 256327 ก.พ. 2563
13เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25638 ม.ค. 2563
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256228 พ.ย. 2562
15เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256224 ต.ค. 2562
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 256213 ก.ย. 2562
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25629 ก.ย. 2562
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256222 ส.ค. 2562
19เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256218 ก.ค. 2562
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256213 มิ.ย. 2562

12  >> >|