onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
289
เมื่อวานนี้
214
เดือนนี้
3,667
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,352
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,437
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256420 ธ.ค. 2564
3เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256417 พ.ย. 2564
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256428 ก.ย. 2564
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25646 ก.ย. 2564
6เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256422 ก.ค. 2564
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256425 มิ.ย. 2564
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25644 มิ.ย. 2564
9เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256424 พ.ค. 2564
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256429 ม.ค. 2564
11เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256420 ม.ค. 2564
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256323 พ.ย. 2563
13เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256319 ต.ค. 2563
14ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองต้นเปา การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ พ.ศ.256314 ก.ย. 2563
15ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองต้นเปา 256318 ส.ค. 2563
16เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256320 ก.ค. 2563
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256312 พ.ค. 2563
18เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256322 เม.ย. 2563
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 256313 มี.ค. 2563
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 256327 ก.พ. 2563

12  >> >|