onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
289
เมื่อวานนี้
214
เดือนนี้
3,667
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,352
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,437
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
ลำดับรายการวันที่
1โครงการแยกยุทธศาสตร์27 ม.ค. 2565
2โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ256427 ม.ค. 2565
3เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 ก.ย. 2564
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 ธ.ค. 2563
5ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256327 ต.ค. 2563
6รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจทบทวนเทศบัญญัติ ทม.ต้นเปา18 ก.ย. 2563
7แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจทบทวนเทศบัญญัติ ทม.ต้นเปา15 ก.ย. 2563
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256325 ก.ย. 2562
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256226 ต.ค. 2561
10เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25619 พ.ย. 2560
11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25607 พ.ย. 2559

1