onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 ธ.ค. 2563
2ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256327 ต.ค. 2563
3รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจทบทวนเทศบัญญัติ ทม.ต้นเปา18 ก.ย. 2563
4แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจทบทวนเทศบัญญัติ ทม.ต้นเปา15 ก.ย. 2563
5เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256325 ก.ย. 2562
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256226 ต.ค. 2561
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25619 พ.ย. 2560
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25607 พ.ย. 2559

1