เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,712
เดือนที่แล้ว
4,555
ปีนี้
66,036
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
127,889
ไอพี ของคุณ
3.227.233.78
ลำดับรายการวันที่
21พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.254518 มิ.ย. 2562
22พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.254218 มิ.ย. 2562
23พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.251018 มิ.ย. 2562
24พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256218 มิ.ย. 2562
25พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.249918 มิ.ย. 2562
26พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256018 มิ.ย. 2562
27พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.255818 มิ.ย. 2562
28พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.253518 มิ.ย. 2562
29พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.252018 มิ.ย. 2562
30พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.251818 มิ.ย. 2562
31พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.253518 มิ.ย. 2562
32พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252218 มิ.ย. 2562
33พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.251818 มิ.ย. 2562
34พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.254318 มิ.ย. 2562
35พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254318 มิ.ย. 2562
36พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.255918 มิ.ย. 2562
37พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.253518 มิ.ย. 2562
38พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253518 มิ.ย. 2562
39หลักเกณฑ์การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ.256326 ต.ค. 2561
40ระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25613 พ.ค. 2561

|<<<123  >> >|