เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
4,414
ปีนี้
73,339
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
135,192
ไอพี ของคุณ
3.214.184.124
แนะนำเทศบาล
 
 


 


ข้อมูลเทศบาลเมืองต้นเปา


       เทศบาลเมืองต้นเปา  ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๒๘  เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใช้ชื่อ “เทศบาลเมืองต้นเปา”  ตามชื่อของตำบลต้นเปามาจนถึงปัจจุบัน   
         

       

ตราของเทศบาล


 
 
เทศบาลเมืองต้นเปา  มีตราประจำเทศบาลเป็นรูปช้างถือร่มยืนอยู่บนแท่นไม้แกะสลัก  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้
 

-   ช้าง  เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลเมืองต้นเปาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  จึงใช้รูปช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ด้วย

 

- ร่ม เนื่องจากหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่เขตเทศบาล  มีการประกอบอาชีพการทำร่มเป็นอุตสาหกรรมหลักทั้งในลักษณะครอบครัว  โรงงาน  เพื่อการค้าปลีกและค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ

 

- แท่นไม้แกะสลัก  เนื่องจากหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่เขตเทศบาล  มีการประกอบอาชีพหัตถกรรม  การแกะสลักไม้   โดยทำเป็นอุตสาหกรรมหลักทั้งในลักษณะครอบครัว  โรงงานกลาง  และขนาดใหญ่  เพื่อการค้าปลีกและค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ