onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216นายปราการ ขันปัญญา
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
0819511566

นางพยอม สาสกุล
รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
0819605553
นางศรัชญา ณ เชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
0848850909

นางสุนันทรา ประพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0819608884
นางสาวไอรินทร์ หมื่นใจสร้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
0819606996
นายจักริน อมรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0932918989
นายชาย ถนอมสัตย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0819609922
นายถวิล เมืองแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
0931301603