onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,966
ปีนี้
63,396
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
329,481
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา


ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก
รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
0869121689

นางศรัชญา ณ เชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
0848850909

นางสุนันทรา ประพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0819608884
นางสาวไอรินทร์ หมื่นใจสร้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
0819606996

ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายถวิล เมืองแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
0931301603
นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0979259141