onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215นายปราการ ขันปัญญา
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
0819511566


รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

นางศรัชญา ณ เชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
0848850909

นางสุนันทรา ประพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0819608884
นางสาวไอรินทร์ หมื่นใจสร้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
0819606996
นายจักริน อมรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0932918989
นายชาย ถนอมสัตย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0819609922
นายถวิล เมืองแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
0931301603
นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0979259141