ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,851
ปีนี้
6,024
ปีที่แล้ว
12,166
ทั้งหมด
40,839
ไอพี ของคุณ
54.80.123.20นายอุทัย จันทร์หอม
ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา

นายอุดมเดช ลือชัย
รองประธานสภา

นายศานิต หงษ์หิน
เลขานุการสภาฯ

นายบุญชม ใจคำปัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายภูรี ประดับรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุพจน์ อินทวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางพรพรรณ รินสินจ้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอุดมเดช ลือชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอุทัย จันทร์หอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบุญชู ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายยุทธนา ยะจา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางวารุณี ใจบุญมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายศักดิ์ วงค์ใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายศานิต หงษ์หิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสิงห์คำ บุญตันจีน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชรินทร์ แก้วนำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายทอง เงินถา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายบุญรัตน์ คำแสนใส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายประพาส เหล็กกล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายธนันชัย คุณรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นางสุกัญญา รินคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3