onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
5,686
เดือนที่แล้ว
6,357
ปีนี้
49,445
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
243,935
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216นายนิคม เงินถา
ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
0876603316

นายบุญชม ใจคำปัน
รองประธานสภา
0894299636

นายถวิล เมืองแทน
เลขานุการ
0931301603

นางพรพรรณ รินสินจ้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0628395792


นายสุพจน์ อินทวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0838686157


นายนรา ทิวาวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0812726760


นายบุญชม ใจคำปัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0894299636


นายอนันต์ ปันคำมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0856149435


นางแรมใจ แสงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0898550782


นายศานิต หงษ์หิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0932258198


นายบัณฑิต วงค์เลย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0887585202


นายอุทัย จันทร์หอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0819602729


นายชาญรวินทร์ บุญคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0817961153


นายพงษ์ชัย ใจมั่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0896374515


นายเสกสรร บุญตันจีน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0815955519


นายประพาส เหล็กกล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
0898550903


นายจรูญ ใจสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
0877874893


นายนิคม เงินถา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
0876603316


นายบุญรัตน์ คำแสนใส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
0817246739


นายทอง เงินถา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
0858668283


ดาบตำรวจ ต่อกานต์ สวภาพสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
0810313408