onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21
กำจัดผักตบชวา ขยะและเศษไม้ ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับสมาชิก อปพร. และชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำน้ำแม่ปูคา ช่วยกันกำจัดผักตบชวา ขยะและเศษไม้ เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำขึ้นสูง และเกรงว่าน้ำจะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ทั้งสองฝั่ง
30 สิงหาคม 2559

การประชุมแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในตำบลต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากอำเภอสันกำแพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ต้นเปา ในการประชุมแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในตำบลต้นเปา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
29 สิงหาคม 2559

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ทำการแปรญัตติต่างๆ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
27 สิงหาคม 2559

ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.- 17.00 น. สภาเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยมีญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติและตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
23 สิงหาคม 2559

การอบรม การผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กล่าวเปิดการอบรม การผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และกล่าวต้อนรับนักวิชาการจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรในตำบลต้นเปา ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา
23 สิงหาคม 2559

ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินี ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
21 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น. ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลต้นเปา ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการรวมพลังเทิดไท้องค์ราชินี และกิจกรรมสานรักษ์วิถีชุมชน โดยมีจุดเริ่มต้น ณ เทศบาลเมืองต้นเปา ไปยังวัดต่างๆในตำบลต้นเปาทุกวัด และสิ้นสุด ณ วัดสันป่าค่า
21 สิงหาคม 2559

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
  นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เนื่องในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลต้นเปา (ต้นเปาเกมส์) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา วันที่ 19 ส.ค.59 เวลา 13.30 น.
19 สิงหาคม 2559

ต้อนรับคณะนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานกลุ่มต่างๆ ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
21 ส.ค.59 เวลา 13.30 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานกลุ่มต่างๆ ในการจัดประชุมย่อย เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนัุนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา
04 สิงหาคม 2559

กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
กลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
22 เมษายน 2559

ร่วมทำบุญอาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมทำบุญอาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นเปา (11 เม.ย. 59)
22 เมษายน 2559

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ ปี 2559 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
11 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. พล.ต โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมบูรณาการ ณ บริเวณหน้าตู้ยามบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดร่วมเชิงบูรณาการ โดยปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559-17 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559

โครงการลงแขกลงใจ เมืองต้นเปาใสสะอาด ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนหมู่บ้านสันพระเจ้างาม ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนหนทางของหมู่บ้านสันพระเจ้างามและวัดพระนอนแม่ปูคา ตามโครงการลงแขกลงใจ เมืองต้นเปาใสสะอาด เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและลดปริมาณฝุ่นละอองบนท้องถนน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระของวัดพระนอนแม่ปูคา ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้
11 เมษายน 2559

Big Cleaning Day,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
24 กรกฎาคม 2558

ต้อนรับ ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
2 ก.ค.58 15.30 น. นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้มาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ของเทศบาลเมืองต้นเปา โดยได้สรุปข้อสังเกตต่างๆและให้ข้อคิด คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3
03 กรกฎาคม 2558

พ่นหมอกควัน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
1 ก.ค.58 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ทำการพ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่ีอเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในรายที่ 5 ภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
03 กรกฎาคม 2558

|<<<.....464748495051>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 50 / 51  (759 รายการ)