แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
34,124
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,867
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209


ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ไปเยี่ยมและมอบของให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร

26 พฤษภาคม 2563

ตรวจเยี่ยมแค้มป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ ณ แค้มป์คนงามก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล​ปฏิบัติ​หน้าที่​นายก​เทศมนตรี​เมืองต้นเปา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยายาลสันกำแพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแค้มป์คนงานก่อสร้าง แจกหน้ากากอนามัยและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ณ แค้มป์คนงามก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร

26 พฤษภาคม 2563

ลงพื้นที่ขุดลอกลำเหมือง บริเวณตรงข้ามปั้มน้ำมัน ปตท.ต้นเปา ฝั่งหมู่บ้านหนองโค้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าดำเนินการปรับสภาพลำเหมือง โดยดำเนินการขุดลอกลำเหมือง เก็บขยะ เศษไม้ใบไม้ ตัดต้นไม้ บริเวณตรงข้ามปั้มน้ำมัน ปตท.ต้นเปา  ฝั่งหมู่บ้านหนองโค้ง

22 พฤษภาคม 2563

ลงพื้นที่ขุดลอกลำเหมือง ฝั่งต้นเปา และฝั่งบ้านหนองโค้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา นำโดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขฯ เข้าดำเนินการปรับสภาพลำเหมืองบริเวณข้างปั้มน้ำมัน ปตท.หรือข้างร้านคำปันวัวหัน โดยดำเนินการขุดลอกลำเหมือง เก็บขยะ เศษไม้ใบไม้ ตัดต้นไม้ 2 ฝั่งลำเหมือง ทั้งฝั่งบ้านต้นเปา และ ฝั่งบ้านหนองโค้ง

...ในการนี้ขอขอบคุณ ผอ.ชาย ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ หน.ถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด หน.ประพล อินต๊ะมูล หัวหน้าฝ่ายการโยธา และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้มาร่วมปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จไปด้วยดีในครั้งนี้

20 พฤษภาคม 2563

ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ ร้านค้าปลีกภายในหมู่ที่ 1,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้นเปา ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ ร้านค้าปลีกภายในหมู่ที่ 1 ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (มาตรการผ่อนปรน 6 กิจการ จังหวัดเชียงใหม่)

20 พฤษภาคม 2563

สำรวจและปรับปรุงข้อมูลสินค้า OTOP,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่3 สำรวจข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลสินค้า OTOP เพื่อนำข้อมูลมาลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ประจำปี 2563

20 พฤษภาคม 2563

รับมอบผลิตผลปลอดภัยทางการเกษตร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รับมอบผลิตผลปลอดภัยทางการเกษตรจากการเกษตรบนพื้นที่สูง จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)ร่วมกับอุทยานหลวงราชพกฤษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 150 ชุด ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

 
___พร้อมกันนี้ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล นำผลิตผลทางการเกษตรฯ ที่ได้รับมอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)ร่วมกับอุทยานหลวงราชพกฤษ์ ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยบางส่วนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่งมอบเองถึงมือ และบางส่วนส่งมอบผ่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาแต่ละเขตและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งมอบต่อไป

20 พฤษภาคม 2563

กองสาธารณสุขฯลงพื้นที่ตรวจกิจการในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจกิจการที่ยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร,ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (มาตรการผ่อนปรน 6 กิจการ จังหวัดเชียงใหม่) ภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา

19 พฤษภาคม 2563

ลงพื้นที่ตรวจถนนคนเดินบ้านต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจถนนคนเดินบ้านต้นเปา กาดศรียนต์และร้านจูล่งหมูกะทะ ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

17 พฤษภาคม 2563

การตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

13 พ.ค.2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา รับการตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันกำแพง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา (ชั้น 3)

13 พฤษภาคม 2563

ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ตามมาตรการผ่อนปรน 6 กิจการ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (มาตรการผ่อนปรน 6 กิจการ จังหวัดเชียงใหม่)

13 พฤษภาคม 2563

มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา หัวหน้าสำนักปลัด งานเทศกิจและงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา กรณีโรคระบาดโคโรนา 2019 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง รวมผู้รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 41 คน

12 พฤษภาคม 2563

มอบถุงยังชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ณ หมู่ที่ 7 บ้านสันมะฮกฟ้า และหมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้นางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง ลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ณ หมู่ที่ 7 บ้านสันมะฮกฟ้า และหมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า รวมจำนวน 18 ราย ในการนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาและผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นพยานในการมอบของในครั้งนี้

12 พฤษภาคม 2563

มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ หมู่ 1 บ้านต้นเปา และหมู่ 4 บ้านบวกเป็ด,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชนและงานเกษตร ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ณ หมู่ 1 บ้านต้นเปา และหมู่ 4 บ้านบวกเป็ด รวม 30 ราย ในการนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นพยานในการส่งมอบสิ่งของดังกล่าวด้วย

12 พฤษภาคม 2563

มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ หมู่บ้านสันพระเจ้างาม และหมู่บ้านต้นผึ้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยงานป้องกันฯและงานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา กรณีโรคระบาดโคโรนา 2019 ณ หมู่บ้านสันพระเจ้างาม จำนวน 18 คน และหมู่บ้านต้นผึ้ง จำนวน 17 คน

12 พฤษภาคม 2563

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 30  (446 รายการ)