onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21
ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลบัดเทศบาลเมืองต้นเปาและหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาดูเกี่ยวกับ CMU Smart City และการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลต้นเปาในอนาคต ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ไปชมการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานชีวมวล ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจ
02 กันยายน 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันกำแพงและประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.30 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันกำแพงและประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ อำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรมซุม (Zoom Meeting)
01 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจการทำรางระบายน้ำในพื้นที่ ม.7 บ้านสันมะฮกฟ้า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 11.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง
ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่ ม.7 บ้านสันมะฮกฟ้า ที่กำลังดำเนินการ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว
01 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจต้นไม้ที่ขนย้ายมาจากถนนสายบ่อสร้าง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 11.30 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการขนย้ายต้นไม้ ออกจากถนนสายบ่อสร้าง ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นๆและกระถางปลูกต้นไม้แตก ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม โดยได้นำมาพักฟื้นและนำมาปลูกไว้ ณ วัดสันป่าแดง ซึ่งเป็นศาสนสถานในตำบลต้นเปา
01 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจถนนซอย 1 บ้านบวกเป็ด-บ้านต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.30 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่
ลงพื้นที่ตรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ 2 ข้างทางถนนซอย 1 บ้านบวกเป็ด-บ้านต้นเปา เนื่องจากเวลาฝนตก จะเกิดน้ำท่วมขัง น้ำไม่ระบาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเวลารถสัญจรไปมา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จึงลงพื้นที่ตรวจความเดือดร้อนของประชาชน และจะเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป
01 กันยายน 2564

ลงพื้นที่สำรวจสภาพลำเหมืองร้องขี้ควาย   ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ สจ.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกร ส.อบจ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองต้นเปา
ลงพื้นที่สำรวจสภาพลำเหมืองร้องขี้ควาย ในพื้นที่บ้านสันพระเจ้างาม เพื่อหาแนวทางในการป้องกันตลิ่งพังในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยเทศบาลฯจะเสนอขอรับงบสนับสนุนจาก อบจ.เชียงใหม่ ต่อไป
26 สิงหาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

สภาเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมร่มผกากรอง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมประชุมรับฟังการแปรญัตติในครั้งนี้ด้วย

25 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยแพทย์แผนไทย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
25 สิงหาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจถนนข้างปั้มptt,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ สจ.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกร ส.อบจ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองต้นเปา
ออกสำรวจสภาพถนนข้างปั้ม ptt เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา โดยเทศบาลฯ จะของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต่อไป
24 สิงหาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกลำเหมืองใส้ไก่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
24 สิงหาคม 2564 ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และนายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกลำเหมืองใส้ไก่ บริเวณด้านหลังโครงการบ่อสร้างแกรนด์วิว เพื่อให้น้ำทิ้งระบายได้สะดวกไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และเพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
24 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2464 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
20 สิงหาคม 2564

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพบประชาชน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.10 น. ร.ต.วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พบปะประชาชนผ่านการประกาศเสียงตามสายเทศบาลเมืองต้นเปา ปลายทาง 10 หมู่บ้าน 1 ชุมชน สรุปข้อมูลได้ ดังนี้
#การตัดหญ้าถนนสาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ม.8 บ้านสันป่าค่า และในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่จะลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ม.9 บ้านแม่โฮม
วันที่ 9 - 20 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง /หมู่ 4 บ้านบวกเป็ด / หมู่ 5 บ้านสันพระเจ้างาม / หมู่ 6 บ้านต้นผึ้ง / และหมู่ 10 บ้านสันช้างมูบ
เทศบาลเมืองต้นเปา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหารเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองต้นเปา
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นการฝึกซ้อมการดับเพลิงขนาดใหญ่และฝึกปฏิบัติระงับเหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็กจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหารฯ สภาเทศบาลเมืองต้นเปาและผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตุการณ์
โครงการนี้ ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้ว และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มีความพึงพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเป็นอย่างดี และที่สำคัญ#ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 มีการใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด
เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ลงพื้นที่ติดตามการขุดหาท่อน้ำเชื่อมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าค่า โดยเจ้าหน้าที่กองช่างได้นำเครื่องจักรขุดหาแนวท่อน้ำ จำนวน 2 จุด ที่เกษตรกรได้แจ้งว่ามีการทำถนนทับท่อน้ำ ส่งผลให้ได้รับผลกระทบและทำให้น้ำไม่ไหลเข้าพื้นที่การเกษตร
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 3 เจ้าหน้าที่กองช่าง และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ร่วมสำรวจบริเวณดังกล่าว และร่วมหารือการแก้ไขปัญหา จากการขุดทั้ง 2 จุด ไม่พบแนวท่อน้ำ ในเบื้องต้นเทศบาลเมืองต้นเปาจะพิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในช่วงการปลูกข้าวนาปีก่อน และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
#ประชุมหารือการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลต้นเปาและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บขยะ ในพื้นที่ตำบลต้นเปา
คณะผู้บริหารฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลต้นเปา การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บขยะ และให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงนำเสนอปัญหาอุปสรรคที่พบเจอในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และหารือถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานควบคู่กันทั้ง 2 งาน เพื่อประโยชน์สุงสุดของประชาชนในตำบลต้นเปาต่อไป ในการนี้เจ้าหน้านี้จัดเก็บขยะ จะไม่ให้มีขยะตกค้าง และหากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ จะรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที และจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป
#การเน้นย้ำพี่น้องประชาชนในตำบลต้นเปาทุกท่าน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A คือ“Distancing อยู่ห่างไว้, Mask wearing ใส่แมสกัน, Hand washing หมั่นล้างมือ, Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ, Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19, Application ใช้แอพพลิเคชั่น”
#การรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชาชนในตำบลต้นเปา ให้งดใช้สารเคมี ในการพ่นฆ่าหญ้า ในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่สาธารณะ
เจ้าหน้าที่ประกาศเสียงตามสาย :
นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
16 สิงหาคม 2564

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา มาให้กำลังใจกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนเชิงรุกจากโรงพยาบาลสันกำแพง ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
ในการนี้ขอขอบคุณ คารีน่ารีสอร์ท ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวันแก่บุคลากรทางการแพทย์ และขอบคุณธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาบ่อสร้างและธนาคารกรุงเทพ สาขาบ่อสร้าง ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่มในครั้งนี้
14 สิงหาคม 2564

อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564
????วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. การอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหารเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการ
????วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองต้นเปา
????วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. การฝึกซ้อมการดับเพลิงขนาดใหญ่และฝึกปฏิบัติระงับเหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็กจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหารฯ สภาเทศบาลเมืองต้นเปาและผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตุการณ์
#ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
10 สิงหาคม 2564

ลงพื้นที่ติดตามการขุดหาท่อน้ำเชื่อมพื้นที่การเกษตร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
10 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
ลงพื้นที่ติดตามการขุดหาท่อน้ำเชื่อมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าค่า โดยเจ้าหน้าที่กองช่างได้นำเครื่องจักรขุดหาแนวท่อน้ำ จำนวน 2 จุด ที่เกษตรกรได้แจ้งว่ามีการทำถนนทับท่อน้ำ ส่งผลให้ได้รับผลกระทบและทำให้น้ำไม่ไหลเข้าพื้นที่การเกษตร
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เขต 3 เจ้าหน้าที่กองช่าง และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ร่วมสำรวจบริเวณดังกล่าว และร่วมหารือการแก้ไขปัญหา จากการขุดทั้ง 2 จุด ไม่พบแนวท่อน้ำ ในเบื้องต้นเทศบาลเมืองต้นเปาจะพิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในช่วงการปลูกข้าวนาปีก่อน และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
10 สิงหาคม 2564

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 51  (759 รายการ)