เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,942
เดือนที่แล้ว
7,588
ปีนี้
61,711
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
123,564
ไอพี ของคุณ
34.204.194.190


    25 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพ่อ "Big Cleaning Day" รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา โดยการจัดเก็บขยะ ใบไม้ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าหน้าสำนักงานฯ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้สำนักงานเทศบาล มีความสะอาด ปราศจากแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านในตำบลต้นเปา มาร่วมกันทำความสะอาดรอบๆบ้าน และคว่ำภาชนะที่มีน้ำท่วมขังร่วมกันต่อไป

25 พฤษภาคม 2561

     25 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองต้นเปา ได้จัดอบรมตามโครงการปราชญ์ชาวบ้าน ให้แก่ปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่างๆในตำบลต้นเปา อาทิ ด้านการทำร่ม ด้านการทำกระดาษสา ด้านการทอผ้า ด้านการจักสาน เป็นต้น โดยในการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันต์ สุคันธรส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง มาให้ความรู้และกระตุ้นปราชญ์ทุกท่านในการถ่ายทอดวิชาความรู้แก่อนุชนรุ่นต่อๆไป ด้วยใจที่ไม่ย่อท้อ และรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าต่อไป

25 พฤษภาคม 2561

     24 พ.ค.2561 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนน้ำทูบเทรดวอเตอร์พาร์คและถนนจากปากทางเข้าวัดพระนอนแม่ปูคาถึงวัดพระนอนแม่ปูคา เพื่อตรวจสอบสภาพ ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น

24 พฤษภาคม 2561

เมื่อเร็วๆนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลต้นเปา ณ อาคารผู้สูงอายุ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ในการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแลผู้พิการ ในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

17 พฤษภาคม 2561

เทศบาลเมืองต้นเปา โดยงานแผนที่ภาษีฯ ลงสำรวจข้อมูลภาคสนาม ด้วยระบบ LtaxSurvey โดยไม่ต้องพกเอกสาร ผท1-3 ให้ยุ่งยาก เป็นการลดขั้นตอนการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลในปัจจุบัน

17 พฤษภาคม 2561

9 พ.ค.2561 เวลา 15.00 น.นายจาง จื้นเหวิน กงสุล (ฝ่ายพาณิชย์) สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ให้เกียรติคณะเทศบาลเมืองต้นเปา นำโดยนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำร่ม และเรียนเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.61 เวลา 13.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้กับบุคลากรเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยมีวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และวิทยากรจากเทศบาลตำบลแม่คือ มาให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้พื้นฐานในการระงับอัคคีภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เพื่อให้ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยแก่ตนเองและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการสูญเสี

11 เมษายน 2561

10 เม.ย.61 เวลา 10.00 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (7 วัน อันตราย) ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.61 ณ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง

11 เมษายน 2561

11 เมษายน 2561 เวลา 01.30 น.- 07.30 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากนายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัด (งานป้องกันฯ งานเทศกิจ งานประชาสัมพันธ์) ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ช่วงสี่แยกบ่อสร้าง-สี่แยกหลุยส์ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่นักท่องเที่ยวใช้สัญจรไปมาในการมาท่องเที่ยวในเมืองต้นเปา โดยการล้างทำความสะอาดทั้ง 2 ฝั่ง ให้สะอาด ไม่ให้มีฝุ่น และทำความสะอาดจุดที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เนื่องจากผู้ประกอบการแผงลอย เทน้ำทิ้งไว้ สำหรับกิจกรรมการทำความสะอาดเมืองในครั้งนี้ ได้ดำเนินการนำร่องเป็นครั้งแรก การปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากกลางคืนไม่มีรถวิ่งหรือจอดขวาง ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเทศบาลเมืองต้นเปาจะดำเนินการต่อเนื่องในเดือนต่อๆไป และจะแจ้งให้จิตอาสาในตำบลต้นเปา หรือหน่วยงาน องค์กรอื่นๆได้รับทราบ หากมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ในครั้งต่อไป

11 เมษายน 2561

เก็บป่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต 4-5 เมษายน 2561 เวลา 09.30น. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ลงพื้นที่เก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง ในพื้นที่เขตดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองต้นเปา จำนวนทั้งหมด 26 ป้าย

04 เมษายน 2561

28 มีนาคม 2561 นายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายอุทัย จันทร์หอม ประธานสภา ทม.ต้นเปา นำเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภค ทม.ต้นเปา นำรถดูดโคลน เข้าดูดโคลน รางระบายน้ำ ม.2 และถนนสายหลักของบ้านหนองโค้ง ที่อุดตันด้วยดิน ขยะและเศษไม้ ให้สะอาดน้ำสามารถไหลได้สะดวก เวลาฝนตกน้ำจะไม่ท่วมขัง และไม่เป็นแหล่งรังโรคต่างๆ

02 เมษายน 2561

วันพุธ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

02 เมษายน 2561

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
22 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลเมืองต้นเปา โดย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
เวลา 09.00 -12.00น. ณ วัดสันมะฮกฟ้า หมู่ 7
เวลา 13.00 - 16.00น. ณ วัดสันป่าค่า หมู่ 8
และ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 -10.00น. ณ ศาลากลางบ้าน ม.9
เวลา 10.00 -12.00น. ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร
เวลา 13.00 -16.00น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลต้นเปาทราบโดยทั่วกัน และขอให้เจ้าของหมาหรือแมว ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัจบ้า ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในวันดังกล่าวต่อไป

22 มีนาคม 2561

11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาต้นเปาเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ซึ่งมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา และประชาชนในตำบลต้นเปาทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา รร.บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาสม่ำเสมอ ให้มีสุขภาพและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด
19 มีนาคม 2561

14 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา

19 มีนาคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 18  (262 รายการ)