เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,141
เดือนที่แล้ว
2,167
ปีนี้
18,606
ปีที่แล้ว
12,166
ทั้งหมด
53,421
ไอพี ของคุณ
54.198.15.20


9 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีเทศบาลเมืองต้นเปา นำโดยนายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศมนตรีเมืองต้นเปาและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ทำความสะอาด ณ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เทศบาลเมืองต้นเปา ขอขอบคุณคุณกฤษณี อภิชาติวิสุทธิ์
คุณสิริพงศ์ ตระกูลรัมภ์ ผู้จัดการภาคเหนือบริษัทแฟชั่นฟู๊ด ที่ได้สนับสนุนมาม่าผัด จำนวน 400 กล่อง และร้านกล้วยทอดปากแดง หน้าสยามศิลาดล อ.สันกำแพง ได้สนับสนุนกล้วยทอด จำนวน 20 ถุง เพื่อแจกประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้
09 พฤศจิกายน 2560

07 พ.ย.60 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เทศบาลเมืองต้นเปา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
07 พฤศจิกายน 2560

7 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมโคมลอยและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
ซึ่งงานมหกรรมโคมลอยและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 พ.ย.60 นี้
07 พฤศจิกายน 2560

27ต.ค.60 พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกันทำความสะอาดสี่แยกบ่อสร้าง เนื่องจากได้จัดตั้งเป็นที่จอดรถรับส่งประชาชน เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ และร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสี่แยกบ่อสร้างทั้งสองฝั่ง ให้สะอาด สวยงาม ตามโครงการ "Big Cleaning Day" ของเทศบาลเมืองต้นเปา ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประวันทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
27 ตุลาคม 2560

20 ต.ค.60 14.30 น.นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารฯ นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาฯ ทำความดีถวายพ่อ โดยการล้างทำความสะอาดถนนเส้นหลักในตำบลต้นเปา และบริเวณสี่แยกบ่อสร้าง ให้สะอาดและสวยงาม เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
20 ตุลาคม 2560

19 ต.ค.2560 13.30 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เชิญตัวแทนหมู่บ้านหนองโค้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรม งานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ประจำปี 2560 โดยได้ข้อสรุปคือ ทางผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนในหมู่บ้านหนองโค้ง จะได้ทำการประชุมในหมู่บ้าน หากมีข้อยุติอย่างไร จะแจ้งเทศบาลเมืองต้นเปาทราบเป็นลำดับต่อไป
19 ตุลาคม 2560

11 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 โดยการจัดกิจกรรมทำซุ้มประตูป่า 9 วัด ใน ตำบลต้นเปา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
11 ตุลาคม 2560

11 ต.ค.60 นายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ที่รกร้าง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ ให้ดูน่าอยู่ และสวยงาม
11 ตุลาคม 2560

 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เทศบาลเมืองต้นเปา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
10 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นตัวแทนในการรับมอบงาน "การปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะและ การปรับปรุงภุมิทัศน์ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง" จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต 1 สำนักงานเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้่วประเทศ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง หลังป้อมตำรวจและอำเภอยิ้ม เพื่อบริการประชาชนที่สัญจรไปมาและที่มาติดต่อราชการได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและพิธีในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา เจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบครั้งนี้
05 ตุลาคม 2560

เวลา 10.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เทศบาลเมืองต้นเปา
ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยได้แจ้งข่าวสารต่างๆ พร้อมทั้งให้โอวาสแก่พนักงาน และให้การบรรยาย เรื่องบุคลากรภาครัฐยุค Thailand 4.0 และถือโอกาสมอบโล่และของที่ระลึกแก่ นายวิษณุ วรรณกูล ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลเมืองต้นเปา เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา
29 กันยายน 2560

 เวลา 08.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลเมืองต้นเปา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยพร้อมใจกันเคารพธงชาติ อัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
28 กันยายน 2560

26 ก.ย.60 เวลา 09.00 น. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา
26 กันยายน 2560

25 กันยายน 2560 นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม แม่และเด็ก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กมีพัฒนาการสมวัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านต้นเปา
25 กันยายน 2560

24 กันยายน 2560 นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "รวมพล To be number one ตำบลต้นเปา" เดิน-วิ่ง การกุศลครั้งที่ 1 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 กันยายน 2560

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 15  (218 รายการ)