แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
34,124
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,867
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209


ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2563 นี้ ณ ห้องประชุมร่มผกากรอง ชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา

02 กรกฎาคม 2563

ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงาน ในการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปาประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา

02 กรกฎาคม 2563

ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาล,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาล ที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นางไอรินทร์ อินคำเชื้อ ผู้อำนวยการกองคลัง 2.น.ส.ศิริลักษณ์ ดวงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน และ 3.นายธนกฤต คำมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา และให้การต้อนรับคณะที่มาส่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

01 กรกฎาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาเมืองต้นเปา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) รวมถึงอบรมให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย


____โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมและชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

24 มิถุนายน 2563

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง)วันแรก,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครและชี้แจงขั้นตอนการสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ให้แก่ผู้มาสมัครในวันนี้
***ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานนิติการ ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
***สอบถามข้อมูล งานนิติการ สำนักปลัด โทร.081-9613300
18 มิถุนายน 2563

ลงพื้นที่ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนหมู่ที่ 1 บ้านต้นเปาตลอดทั้งสาย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ฝ่ายการโยธา กองช่าง ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนหมู่ที่ 1 บ้านต้นเปาตลอดทั้งสาย

16 มิถุนายน 2563

กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกิจกรรม "วันไข้เลือดออกอาเซียน" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและร่วมกันแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นวิธีการป้องกันโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ณ สี่แยกบ่อสร้าง ในการนี้มีนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
 
 
15 มิถุนายน 2563

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายใหม่ : เกิดเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2503 ถึง 1 ก.ย. 2504) ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 9 - 15 มิ.ย. 2563

15 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานนิติการ ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
__สอบถามข้อมูล งานนิติการ สำนักปลัด โทร.081-9613300
15 มิถุนายน 2563

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่ ด.ญ.ปาริฉัตร โมตาลี และครอบครัว,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชนและงานประชาสัมพันธ์ ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่น้องอั่งเปา ด.ญ.ปาริฉัตร โมตาลีและครอบครัว ซึ่งน้องประสบเหตุตกรางระบายน้ำได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

11 มิถุนายน 2563

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หมู่ 2 บ้านหนองโค้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ฝ่ายการโยธา กองช่าง (ทีมตัดต้นไม้) ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ณ ซอย3 หมู่ 2 บ้านหนองโค้ง และตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นสูงปกคลุมศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดสันป่าแดง

10 มิถุนายน 2563

งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่มอบเครื่องกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง​ต้น​เปา​ มอบหมาย​ให้งานสังคม​สงเคราะห์​ลง​พื้นที่​ร่วมกับ​นักกายภาพ​บำบัด​ โรงพยาบาล​สันกำแพง​ ในการมอบเครื่องกายอุปกรณ์​ 4​ ชิ้น​ แก่ผู้พิการและร่วมประเมินความพิการรายใหม่​ จำนวน​ 3​ ราย

04 มิถุนายน 2563

สังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่บริการประชาชน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้านายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่บริการประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (ขอมีบัตรครั้งแรก) จำนวน 4 ราย โดยจะประสานงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.ชม.) ต่อไป

01 มิถุนายน 2563

ประชุมวางแผนเตรียมรับมือและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประชุมหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย สำนักปลัด กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ ประชุมวางแผนเตรียมรับมือและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ณ ห้องประชุมผกากรอง

28 พฤษภาคม 2563

ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทรสันกำแพง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและงานนิติการ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง โดย นายมานิตย์ ชูยกปิ่น กำนันตำบลต้นเปาและนายเอื้อน ทองหนัก ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 จัดประชุมชี้แจงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทรสันกำแพง ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทรสันกำแพง โดยมีประชากรในชุมชนบ้านเอื้ออาทรให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินการเลืกตั้งในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้
 
____สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร ที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามระเบียบการจัดตั้งชุมชนและขั้นตอนของกฏหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง และปัจจุบันหมู่บ้านเอื้ออาทรอยู่ในความปกครองของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 อย่างไรก็ตามเทศบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการเลือกตั้งอยู่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 พฤษภาคม 2563

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 30  (446 รายการ)