onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21
เปิดโครงการป้องกันไข้เลือดออกด้วยสมุนไพรไทย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ
เปิดโครงการป้องกันไข้เลือดออกด้วยสมุนไพรไทย และให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ครัวเรือนหรือในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา
10 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางถนน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 08.57น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ล้ม บริเวณลำเหมืองหลังกาดอุ้ยทา ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง และมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการตัดไม้ดังกล่าว เพื่อเปิดทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ตามปกติต่อไป
10 กันยายน 2564

สำรวจน้ำในลำเหมืองร่องห้า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้รับแจ้งจากพี่น้องชาวบ้านใกล้ลำเหมืองร้องห้า ว่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง และเกรงว่าน้ำจะท่วมบ้าน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯในพื้นที่ จึงได้ลงพื้นที่สำรวจน้ำในลำเหมือง และในการนี้ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดประตูฝายให้น้ำไหลออกเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป
10 กันยายน 2564

อำนวยความสะดวกการถ่ายทำรายการส่งเสริมการท่องเที่ยว,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานเทศกิจ ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ "ตะต่อนยอนออนทัวร์-สานฝันสร้างอนาคต สู่สันติสุขชายแดนใต้" ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ในหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่บ้านต้นเปา ศูนย์หัตกรรมทำร่มบ่อสร้างและพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในการทำร่มและกระดาษสา ในตำบลต้นเปา
10 กันยายน 2564

ช่วยเหลือชาวบ้าน กรณีไม้ล้มทับหลังคาบ้าน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา15.17น.รับแจ้งมีเหตุต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านบริเวณหมู่บ้านทรัพย์อนันต์ ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ออกดำเนินการตัดไม้ เพื่อช่วยเหลือขายบ้าน จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
09 กันยายน 2564

ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองโค้งและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน        8 กันยายน 2564 ร้อยตรีวิโรจน์ โชต,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาในเขตพื้นที่
ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของการตัดหญ้าในแต่ละซอยของหมู่บ้านหนองโค้ง ดูปัญหารางระบายน้ำในซอยม่วนใจ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง ผู้ปฏิบัติงาน
08 กันยายน 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา ในการหารือข้อราชการต่างๆและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
08 กันยายน 2564

มอบความห่วงใย,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองต้นเปา มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 10 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลต้นเปา
08 กันยายน 2564

ขุดลอกวัชพืชในลำเหมือง ม.8 บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และรองนายกนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่ลงพื้นที่ดูการขุดลอกวัชพืชในลำเหมืองที่หมู่ 8 บ้านสันป่าค่า เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก
07 กันยายน 2564

ตรวจลานขยะและความคืบหน้าการปรับปรุงอาคาร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และรองนายกนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจลานขยะ เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็น และตรวจความคืบหน้าการทำความสะอาดและการปรับปรุงอาคาร เพื่อเป็นที่พักให้แก่คนงานจัดเก็บขยะต่อไป
07 กันยายน 2564

ประชุมหารือการช่วยเหลือประชาชนฯ ครั้งที่ 4/2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา/ประธานคณะกรรมการฯศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองต้นเปา  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลต้นเปา จำนวน 13 ราย จากข้อมูลที่ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ต้นเปา ได้รายงานในที่ประชุม
07 กันยายน 2564

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา
ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่มาออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
06 กันยายน 2564

ตรวจการขุดลอกวัชพืชในลำเหมือง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา
ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกวัชพืชในลำเหมือง ในพื้นที่บ้านหนองโค้ง และตรวจสอบลำเหมือง ในพื้นที่บ้านสันพระเจ้างาม ในการนี้มีสมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ด้วย
06 กันยายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.00 น.นายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อแถลงญัตติที่สภาเทศบาลเมืองต้นเปาจำเป็นต้องพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
03 กันยายน 2564

ส่งมอบถุงยังชีพต่อให้กับผู้ที่กักตัวให้เขตพื้นที่ตำบลต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 15.00 น.นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายปกครอง งานสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน เพื่อส่งมอบถุงยังชีพต่อให้กับผู้ที่กักตัวให้เขตพื้นที่ตำบลต้นเปา ซึ่งเป็นคลัสเตอร์สัมผัสจาก CM700 ป้าม.8 และ CM6943 สันผีเสื้อ และ CM6934 หมูใจดี/cp และคลัสเตอร์ ราชภัฏแม่ริมแรงงานต่างด้าว รวมจำนวน 13 ครัวเรือน
ซึ่งถุงยังชีพในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคสมทบอีกหนึ่งส่วน
02 กันยายน 2564

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 51  (759 รายการ)