เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
2,579
เดือนที่แล้ว
4,671
ปีนี้
70,574
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
132,427
ไอพี ของคุณ
18.205.176.85


15 ก.พ.2562 กองการศึกษา เทศบาลเมืองต้นเปา นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปาทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

18 กุมภาพันธ์ 2562

16 ก.พ.2562 กอง​สาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม ​นำโดย​ ผอ.ชาย​ ถนอม​สัตย์​ นำพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่​ร่วม​กันปรับภูมิ​ทัศน์​ โดยการจัดเก็บขยะ วัชพืช ใบไม้เศษไม้ บริเวณ​สี่แยกบ่อสร้าง อำเภอ​ยิ้มและตลอดสองข้างทาง​หน้าเทศบาล​เมือง​ต้นเปา​ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกวันศุกร์

18 กุมภาพันธ์ 2562

18 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน./ชุดมวลชนสัมพันพันธ์อำเภอสันกำแพง/ทรัพยากรจังหวัดเชียงใหม่/ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพงและสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เข้าร่วมตรวจโรงงานในพื้นที่ตำบลต้นเปา จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้ 1.บริษัท เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จำกัด 2.โรงงานลูกชิ้นพรสวรรค์ และ3.โรงงานเส้นทิพย์ โดยเข้าไปตรวจความเข้มข้นของควัน ฝุ่นละอองจากโรงงาน และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืออาจกระทบกับสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสอบทั้ง 3 โรงงาน ไม่มีควันหรือฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง และในการนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบางจุดให้ดีขึ้น ให้กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 3 โรงงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

18 กุมภาพันธ์ 2562

17 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ทางวิชาการ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลต้นเปา โดยมีกิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆ การจำแนกประเภทยา การดูแลตนเอง การออกกำลังกายเพื่อการลดโรค และการใช้ยาสมุนไพร เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการใช้ยาประเภทต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่อไป

18 กุมภาพันธ์ 2562

4 ก.พ.2562 นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เข้ารับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ” เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องโถงนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

11 กุมภาพันธ์ 2562

1 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

11 กุมภาพันธ์ 2562

1 ก.พ.2562 เวลา 11.00 น.นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการบริหารงานบุคคล ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

11 กุมภาพันธ์ 2562

30 ม.ค.2562 เวลา 14.00 น.นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาดง จ.บึงกาฬ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีการฟ้อนต้อนรับจากกลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพ จำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

11 กุมภาพันธ์ 2562

30 ม.ค.2562 เวลา 09.00 น.นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.จะกง จ.ศรีสะเกษ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการฟ้อนต้อนรับจากกลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพ จำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

11 กุมภาพันธ์ 2562

29 ม.ค.2562 นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าช้าง จ.นครนายก ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพ โดยมีการฟ้อนต้อนรับจากกลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพ จำหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ เทศบาลเมืองต้นเปาและในพื้นที่

11 กุมภาพันธ์ 2562

12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองต้นเปา และพสกนิกรในตำบลต้นเปา ได้ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

12 ตุลาคม 2561

มอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
___10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมรับมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และส่งมอบต่อไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 คน ในพื้นที่ตำบลต้นเปา โดยพิธีมอบบ้านจัดขึ้น ณ บ้านนายอินถา มูลคำ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

___เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นเปา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสันกำแพง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว จำนวน 7 หลัง จำนวนงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 396,000 บาท โดยมีรายละเอียดของงบประมาณดังนี้
1. งบประมาณของธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.1 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (กรณีสูงอายุและพิการ)
งบประมาณค่าซ่อมแซม จำนวนเงินหลังละ 50,000 บาท และค่าอุปโภคบริโภค หลังละ 3,000 บาท จำนวน 2 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,000 บาท ได้แก่
1.นายอินถา มูลคำ อายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.นายเมืองแก้ว สุภา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1.2 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
งบประมาณค่าซ่อมแซม จำนวนเงินหลังละ 50,000 บาท จำนวน 5 หลัง รวมเป็นเงิน250,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวอารยา เมืองมาหล้า อายุ 25 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.นางสาวจามวัน ไชยซาววงค์ อายุ 64 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3. นายนาค ดีปัญโญ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวเจติญา ณ เชียงใหม่ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 107 หมู่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายประเสริฐ ไชยมหา อายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2.งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวนเงินหลังละ 20,000 บาท จำนวน 2 หลัง ได้แก่
1.นายเมืองแก้ว สุภา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.นายนาค ดีปัญโญ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

10 ตุลาคม 2561

ทำความสะอาดบริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย
____9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย ของหมู่บ้านเอื้ออาทรสันกำแพง ที่ปล่อยทิ้งร้าง มีต้นไม้วั

09 ตุลาคม 2561

ปรับพื้นที่แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ
___9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและนายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นายชาย ถนอมสัตย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำรถแบคโฮ รถบรรทุก รถกระเช้า รถไถ ลงพื้นที่ตักขยะ ตัดไม้ และไถป่าละเมาะบริเวณถนนสันป่าค่า-ป่าบง จุดที่มีการลักลอบทิ้งขยะ ให้โล่ง สะอาด เพื่อไม่ให้มีการมาทิ้งขยะอีก โดยคาดว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วัน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นประจำทุกวันต่อไป

09 ตุลาคม 2561

16 ส.ค.2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่สำรวจจุดต่างๆในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และมอบแนวทางการพัฒนาให้แต่ละกองนำไปปฏิบัติต่อไป

16 สิงหาคม 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 19  (277 รายการ)