onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21
ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตัดไม้ในที่สาธารณะ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่สังเกตการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภค กองช่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตัดไม้ในที่สาธารณะ ณ หมู่บ้านสันพระเจ้างาม
21 กันยายน 2564

ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
เป็นประธานประชุมหารือการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองต้นเปาอย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
21 กันยายน 2564

สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังและท่อระบายน้ำ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด นายประพล อินต๊ะมูล หัวหน้าฝ่ายการโยธา และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านฟ้าหลวง ซึงมีการอุดท่อระบายน้ำไว้ เป็นสาเหตุทำให้น้ำท่วมขัง คณะผู้บริหารฯจึงได้สั่งการให้มีการเปิดท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับพายุลูกต่อไปในเร็วๆนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
20 กันยายน 2564

ตรวจลำเหมืองข้างหอศรีธัญเพลส,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด นายประพล อินต๊ะมูล หัวหน้าฝ่ายการโยธา และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองข้างหอศรีธัญเพลส เพื่อเตรียมการขุดลอกต่อไป
20 กันยายน 2564

มุทิตาจิตข้าราชการตำรวจอำเภอสันกำแพง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมพิธีมุทิตาจิตข้าราชการตำรวจอำเภอสันกำแพง ณ สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง
17 กันยายน 2564

ลงพื้นที่สำรวจการปฏิบัติงานตักขยะในลำเหมือง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายคณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่
ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ที่นำรถแบ็คโฮมาตักขยะในลำเหมืองหน้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เปิดทางให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น
17 กันยายน 2564

มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน ในการส่งต่อถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโคว,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองต้นเปา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายปกครอง และ งานพัฒนาชุมชน
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน ในการส่งต่อถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลต้นเปา
ครัวเรือนที่ 1 อยู่บ้านร่วมอาศัย 5 คน คลัสเตอร์ ลินินแคร์
ครัวเรือนที่ 2 อยู่บ้านร่วมอาศัย 2 คน คลัสเตอร์ร้านเมายำสันติธรรม
17 กันยายน 2564

ติดตั้งไดโว่สูบน้ำหมู่บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ซอย 4 บ้านสันป่าค่า เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป
16 กันยายน 2564

สำรวจระดับน้ำ ลำเหมือง และพื้นที่น้ำท่วมขัง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ ลำเหมือง และพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ณ ข้างปั้ม PT ลำเหมืองหน้าตึกแถวสี่แยกต้นเปาพัฒนา ลำเหมืองข้างหอ SK ลำเหมืองหน้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในระยะยาว พร้อมนี้ได้มอบกองช่าง ดำเนินการจัดทำรายละเอียดปัญหาต่างๆ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป
16 กันยายน 2564

ตรวจประเมินผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2564 การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมร่มผกากรอง
16 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ดูแลการขุดลอกวัชพืชและตรวจสอบลำเหมือง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
ลงพื้นที่พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่และหัวหน้าฝ่ายการโยธา ควบคุมดูแลการขุดลอกวัชพืชและเอาขยะออกจากลำเหมืองข้างธนาคารกรุงไทย โดยงานสาธารณูปโภค กองช่าง และในการนี้ได้ไปสำรวจลำเหมืองด้านหลัง sk แมนชั่นและลำเหมืองหน้าปั้ม pt
15 กันยายน 2564

การควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.3 เพื่อพ่นฆ่าทำลายเชื้อตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ณ สถานที่ทำงานของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งบัดนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้าการรักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและอาศัยอยู่นอกพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา
สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันนี้ และได้รับคำสั่งกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
15 กันยายน 2564

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องใน 2 วันที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ในตำบลต้นเปา ได้รับผลกระทบ อาทิ ต้นไม้โค่นล้ม น้ำท่วมขัง ในบริเวณบ้านเรือน ถนนหนทางและพื้นที่ทำกิน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณูปโภค กองช่าง ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบรรทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วเสร็จ จำนวน 3 จุด ระหว่างดำเนินการ 6 จุดและรอดำเนินการ 5 จุด
และในวันนี้เจ้าหน้าทีได้ออกสำรวจระดับน้ำในจุดต่างๆ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และรองรับการรับน้ำระลอกใหม่ต่อไป
15 กันยายน 2564

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ ช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 07.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วย นางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลต้นเปา น.ส.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุลส.อบจ.ชม.อ.สกพ.ข.1 และคณะศรัทธาวัดต้นผึ้ง
และร่วมทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ ช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็น 1 ใน 10 กิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็น "อำเภอคุณธรรม" (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ณ วัดต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) อย่างเคร่งครัด
14 กันยายน 2564

พ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายรองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการควบคุมโรค ซึ่งบัดนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้าการรักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับคำสั่งกักตัวเป็นเวลา14 วัน นอกจากนี้รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ยังได้ให้พ่นฆ่าเชื้อ ร้านค้าบริเวณใกล้เคียง และสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และปฏิบัติตัวตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของหรือมาทำธุรกรรมในตำบลต้นเปาต่อไป
13 กันยายน 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 51  (759 รายการ)