แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
993
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
34,124
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
172,867
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209


ตรวจสอบเหตุร้องเรียน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลเมืองต้นเปา ตรวจสอบเหตุร้องเรียน กรณีรถบรรทุกขนดินและไม่ปกคลุมดินให้มิดชิด ทำให้เกิดฝุ่นละอองตาม พ.ร.บ รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ณ บริเวณสามแยกสันป่าค่า
17 กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบการขายของบนทางเท้า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ตนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลเมืองต้นเปา ตรวจสอบการขายของบนทางเท้า ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง
17 กรกฎาคม 2563

พ่นสาร ULV ป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ​ งานเทศกิจ สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจาก ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่​นายกเทศมนตรี​เมืองต้นเปา พ่นสาร ULV ในการกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่พันธ์ของยุงลาย และเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านบ่อสร้างแกรนด์วิว หมู่บ้านคาเซ(บ้านต้นเปา) และหมู่บ้านเอื้ออาทร
17 กรกฎาคม 2563

การควบคุมเพลิงไหม้หญ้าแห้งหลังป่าช้า ม.3,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 11.31 น. งานป้องกันฯได้รับแจ้งจากตร.สันกำแพง เหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้งหลังป่าช้า ม.3 บ้านบ่อสร้าง และปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้จัดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด 8,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ 3 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ความเสียหายประมาณ 1 ไร่
17 กรกฎาคม 2563

บริการตัดหญ้าพื้นที่สาธารณะ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ฝ่ายช่างโยธา กองช่าง ลงพื้นที่ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสันป่าค่า - แม่โฮม (ด้านหลังหมู่บ้านบุญฟ้า)

สำหรับถนนในหมู่บ้านอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่บริการตัดหญ้าทุกวัน จนกว่าจะครบทุกหมู่บ้าน โดยจะเวียนทุกเดือน

16 กรกฎาคม 2563

พ่นสาร ULV ป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th


 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ​ งานเทศกิจ สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจาก ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่​นายกเทศมนตรี​เมืองต้นเปา พ่นสาร ULV ในการกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่พันธ์ของยุงลาย และเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านชาริน

16 กรกฎาคม 2563

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและฝึกซ้อมประจำเดือน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพของ จนท. และฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัย เพื่อให้เกิดความพร้อมของร่างกาย และฝึกทักษะ ให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีความรวดเร็วถูกต้องตามหลัก สร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นเปาและตำบลข้างเคียง

15 กรกฎาคม 2563

ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
___14 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา ลงตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2563

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
___14 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา ลงตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2563

หารือการกำหนดจุดกลับรถและเกาะกลางถนน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสันกำแพง ในการหารือเกี่ยวกับการกำหนดจุดกลับรถและเกาะกลางถนน บนถนนทางหลวง 1317(เชียงใหม่-แม่ออน) ช่วงตำบลต้นเปา-เขตติดต่อตำบลสันกำแพง เพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

13 กรกฎาคม 2563

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.00 - 15.00 น.ณ อาคารศูนย์ชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง) เทศบาลเมืองต้นเปา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนฯ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร ดังนี้
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,672 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 706 คน

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง)
เบอร์ 1 นายเทวัญ บุญสวัสดิ์ ได้ 411 คะแนน
เบอร์ 2 นายพิทักษ์ คงอุดมทรัพย์ ได้ 262 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 20 บัตร
บัตรเสีย จำนวน 13 บัตร

08 กรกฎาคม 2563

ถวายเทียนพรรษา2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 จำนวน 10 วัดในตำบลต้นเปา

03 กรกฎาคม 2563

จัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2563 นี้ ณ ห้องนิติการ ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา

03 กรกฎาคม 2563

ทำความสะอาดและเตรียมสถานที่เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายชาย ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนฯ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2563 นี้

03 กรกฎาคม 2563

ตรวจสถานประกอบการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการซึ่งผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์ผ้าใยสังเคราะห์เพื่อการส่งออก และเพื่อนำผลการตรวจประกอบการขอหนังสือรับรองสถานที่ตั้งแหล่งผลิตของสินค้า และการขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP

02 กรกฎาคม 2563

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 30  (446 รายการ)