onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
4,090
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
54,614
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
249,104
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำคณะผู้บริหารฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
28 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลต้นเปา การอบรมเชิงปฏิบัติการและการฟื้นฟูสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 20 คน และมอบชุดตรวจโควิด ATK ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา
 
ในการนี้นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นางรุจิรา คำแสนใส นายสายันต์ กันทะวัง เลขานุการนายกเทศมนตรี และดต.สมบูรณ์ ชัยชมพู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้
28 กันยายน 2564

ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.00 น. นายจักริน อมรศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับฯ
ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) และตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณซอย 3/1 บ้านหนองโค้ง ซึ่งผู้รับเหมาได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
28 กันยายน 2564

รับมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และคณะผู้บริหารฯ
รับมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน จากครอบครัวเรืองศิลป์สุวิทย์ โดย คุณพ่อชัยสิทธิ์-คุณแม่ลำดวน เรืองศิลป์สุวิทย์และบุตรหลาน เพื่อให้เทศบาลเมืองต้นเปาไว้ใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองต้นเปา
ในการนี้เทศบาลเมืองต้นเปา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
28 กันยายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.00 น. นายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
27 กันยายน 2564

มอบของยังชีพช่วงกักตัวให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สท.ประพาส เหล็กกล้า และสท.จรูญ ใจสม ไปเยี่ยมและมอบข้าวสาร อาหารแห้ง นม ไข่ น้ำมัน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ จำนวน 7 คน ที่กักตัว 14 วัน ณ อาคารด้านหลังเทศบาลหลังเดิม ในการนี้มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับมอบ
26 กันยายน 2564

วางกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ ซอย4 บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 08.50 น.รับแจ้งจากประชาชนขออนุเคราะห์กระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำบริเวณซอย4 บ้านสันป่าค่า
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จึงมอบหมายให้งานป้องกันฯ ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการนำกระสอบทรายไปทำแนวกั้นน้ำให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
24 กันยายน 2564

ตรวจสอบระดับน้ำ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา10.00น. งานป้องกันฯจัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตรวจสอบระดับน้ำบริเวณหมู่บ้านลายครามระดับน้ำขื้นมาเล็กน้อย ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องและตรวจสอบระดับน้ำข้างปั๊ม ปตท.สันป่าค่า ระดับน้ำยังคงปกติ
24 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกรางระบายน้ำ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านแม่โฮม เพื่อตรวจดูการขุดลอกรางระบายน้ำในซอยต่างๆ ซึ่งมีลักษณะตื้นเขิน มีดินทรายจำนวนมาก อีกทั้งมีการก่อสร้างถนนทับรางระบายน้ำในบางจุด ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากและช้า ในการนี้เจ้าหน้าที่จะพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป
23 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกรางระบายน้ำในซอย 1 บ้านบ่อสร้าง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ ณ ซอย 1 บ้านบ่อสร้าง ตรวจดูการขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเวลาฝนตกจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำไม่สามารถระบายได้ สาเหตุเกิดจากรางระบายน้ำมีดินทรายอุดตันและมีสิ่งกีดขวาง จำเป็นจะต้องได้รับการขุดลอก เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ประชาชนบริเวณดังกล่าวต่อไป
23 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจรับงานซ่อมเสียงตามสาย ม.8 บ้านสันป่าค่าและสำรวจท่อระบายน้ำท้ายหมู่บ้าน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ ณ ม.8 บ้านสันป่าค่า ในการตรวจรับงานซ่อมเสียงตามสาย ม.8 บ้านสันป่าค่า พร้อมทั้งได้สำรวจท่อระบายน้ำท้ายหมู่บ้าน และวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับกองช่างและผู้นำชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวต่อไป
23 กันยายน 2564

พ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการควบคุมโรค ซึ่งบัดนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้าการรักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับคำสั่งกักตัวเป็นเวลา14 วัน ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านบ้าน ลงพื้นที่และขอความร่วมมือผู้เสี่ยงสูง สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และปฏิบัติตัวตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป
22 กันยายน 2564

สำรวจลำน้ำโฮม,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยน.ส.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุลส.อบจ.ชม.อ.สกพ.ข.1 และคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจลำน้ำโฮม ช่วงไหลผ่านหมู่บ้านสันมะฮกฟ้า ซอย 14 และหารือการของบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ ในการทำผนังตลอดแนวต่อไป
22 กันยายน 2564

พ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านสันมะฮกฟ้า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่มอบยากันยุงและสเปรย์พ่นฆ่ายุงในครัวเรือนให้แก่ครัวเรือนบริเวณโดยรอบ และนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อบริเวณบ้านที่มีคนเป็นไข้เลือดออก ตามมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก
22 กันยายน 2564

ให้การต้อนรับและรับมอบสินน้ำใจ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบสินน้ำใจจากดร.ไมเคิล ปีเตอร์ บราวน์ และครอบครัวศรีคร้าม เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ไปอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหาย กรณีเหตุน้ำป่าไหลหลากที่ลำน้ำแม่ลาย เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา
22 กันยายน 2564

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 51  (759 รายการ)