ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,375
เดือนที่แล้ว
2,009
ปีนี้
11,508
ปีที่แล้ว
12,166
ทั้งหมด
46,323
ไอพี ของคุณ
54.162.123.74


11 เมษายน 2561 เวลา 01.30 น.- 07.30 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากนายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัด (งานป้องกันฯ งานเทศกิจ งานประชาสัมพันธ์) ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ช่วงสี่แยกบ่อสร้าง-สี่แยกหลุยส์ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่นักท่องเที่ยวใช้สัญจรไปมาในการมาท่องเที่ยวในเมืองต้นเปา โดยการล้างทำความสะอาดทั้ง 2 ฝั่ง ให้สะอาด ไม่ให้มีฝุ่น และทำความสะอาดจุดที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เนื่องจากผู้ประกอบการแผงลอย เทน้ำทิ้งไว้ สำหรับกิจกรรมการทำความสะอาดเมืองในครั้งนี้ ได้ดำเนินการนำร่องเป็นครั้งแรก การปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากกลางคืนไม่มีรถวิ่งหรือจอดขวาง ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเทศบาลเมืองต้นเปาจะดำเนินการต่อเนื่องในเดือนต่อๆไป และจะแจ้งให้จิตอาสาในตำบลต้นเปา หรือหน่วยงาน องค์กรอื่นๆได้รับทราบ หากมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ในครั้งต่อไป

11 เมษายน 2561

เก็บป่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต 4-5 เมษายน 2561 เวลา 09.30น. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ลงพื้นที่เก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง ในพื้นที่เขตดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองต้นเปา จำนวนทั้งหมด 26 ป้าย

04 เมษายน 2561

28 มีนาคม 2561 นายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายอุทัย จันทร์หอม ประธานสภา ทม.ต้นเปา นำเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภค ทม.ต้นเปา นำรถดูดโคลน เข้าดูดโคลน รางระบายน้ำ ม.2 และถนนสายหลักของบ้านหนองโค้ง ที่อุดตันด้วยดิน ขยะและเศษไม้ ให้สะอาดน้ำสามารถไหลได้สะดวก เวลาฝนตกน้ำจะไม่ท่วมขัง และไม่เป็นแหล่งรังโรคต่างๆ

02 เมษายน 2561

วันพุธ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

02 เมษายน 2561

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
22 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลเมืองต้นเปา โดย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
เวลา 09.00 -12.00น. ณ วัดสันมะฮกฟ้า หมู่ 7
เวลา 13.00 - 16.00น. ณ วัดสันป่าค่า หมู่ 8
และ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 -10.00น. ณ ศาลากลางบ้าน ม.9
เวลา 10.00 -12.00น. ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร
เวลา 13.00 -16.00น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลต้นเปาทราบโดยทั่วกัน และขอให้เจ้าของหมาหรือแมว ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัจบ้า ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในวันดังกล่าวต่อไป

22 มีนาคม 2561

11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาต้นเปาเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ซึ่งมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา และประชาชนในตำบลต้นเปาทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา รร.บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาสม่ำเสมอ ให้มีสุขภาพและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด
19 มีนาคม 2561

14 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา

19 มีนาคม 2561

16 มี.ค.61 เวลา 14.00 น. ตัวแทนเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประกอบการบ้านบ่อสร้างและตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลต้นเปา ร่วมกันปรึกษาหารือถึงโครงการนวัตกรรมเมืองและชุมชน ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินงานในการพัฒนาเมืองต้นเปาให้ทัดเทียมเมืองอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา

19 มีนาคม 2561

09 มีนาคม 2561

9 มี.ค.2561 เวลา 09.00 น.นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้แก่คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

09 มีนาคม 2561

9 มี.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านต้นผึ้ง ตามโครงการลงแขกลงใจ เมืองต้นเปาใสสะอาด โดยการจัดเก็บขยะ จัดเก็บเศษไม้ใบหญ้า ทำความสะอาดถนนหนทางให้สะอาด และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดจำนวนฝุ่นละอองและสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ ซึ่งในการดำเนินงานในครั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

09 มีนาคม 2561

8 มี.ค.61 เวลา 10.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกทำการฉีดพ่นละอองฝอย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่บรรยากาศ ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา เป็นประจำทุกวัน เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในปัจจุบัน และรณรงค์ให้ประชาชนงดเผาขยะ เศษใบไม้ใบหญ้าทุกชนิด

08 มีนาคม 2561

1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด
พบเห็นไฟไหม้ หรือการจุดไฟเผา แจ้งเหตุได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา โทรศัพท์ 053-960234 หรือ สายด่วน 191 หรือ 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

01 มีนาคม 2561

   เทศบาลเมืองต้นเปา ขอขอบคุณ คุณติ๊ก ชีโร่ ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ที่ให้เกียรติมาร้องเพลงมอบความสุขแก่พี่น้องในตำบลต้นเปา ในงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ หมู่บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
และขอส่งกำลังใจให้กับคุณติ๊ก ชีโร่ ที่ไม่สบายหลังจากการร้องเพลงในงานดังกล่าว ขอให้คุณติ๊ก ชีโร่ มีสุขภาพแข็งแรง และมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้พวกเราชาวตำบลต้นเปาอีกนะคะ

27 กุมภาพันธ์ 2561

18 ก.พ.61 ประมวลภาพการประกวดเทพีกระดาษสาฯ ในงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ.61 ณ เวทีการประกวด หมู่บ้านต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผลการตัดสินการประกวดเทพีกระดาษสาฯ ประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งวรจิต (น้องแน้ว) อายุ 25 ปี เบอร์ 10 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์

18 กุมภาพันธ์ 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 14  (209 รายการ)