เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กสำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,985
เดือนที่แล้ว
2,931
ปีนี้
44,897
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
106,750
ไอพี ของคุณ
184.72.212.254


____5 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับกองร้อยพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 3 จัดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา 
____การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆในตำบลต้นเปา และพนักงานของเทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

06 มีนาคม 2562

ศูนย์ฟื้นฟูเทศบาลเมืองต้นเปา ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ให้บริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยจิตเวช โดยมีจิตอาสา/อสม/เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกรับส่งทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร.053-338048-9 ในวันและเวลาราชการ

28 กุมภาพันธ์ 2562

28 ก.พ 2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย ต.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่อวเที่ยว ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

28 กุมภาพันธ์ 2562

28 ก.พ.2562 เทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง

28 กุมภาพันธ์ 2562

28 ก.พ.2562 เทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ  ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง

28 กุมภาพันธ์ 2562

26 ก.พ.2562 เวลา 13.30 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ จังหวัดชัยนาท ที่มาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ เทศบาลเมืองต้นเปาและหมู่บ้านบ่อสร้าง

26 กุมภาพันธ์ 2562

21 ก.พ.2562 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองต้นเปา ออกสำรวจสถานประกอบการ/ ตรวจวัดป้ายร้านค้า และนำข้อมูลมาปรับลงในโปรแกรม Ltax3000/ LtaxQGIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนารายได้ จัดเก็บภาษีต่อไป ในการนี้เทศบาลเมืองต้นเปา ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

21 กุมภาพันธ์ 2562

20 ก.พ.2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ อำเภอสันกำแพง สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมคุ้มวังเหนือวิลล่า ในพื้นที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2562

20 ก.พ.2562 งานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา ทำการซ่อมแซมถนนสายข้างสุสานสันป่าค่า-บ้านแม่โฮม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเวลาใช้รถใช้ถนนต่อไป

20 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมรณรงค์งดการเผาทุกชนิดและพ่นละอองน้ำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำการพ่นละอองน้ำทุกเช้า-เย็น ตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน งดการเผาทุกชนิด

18 กุมภาพันธ์ 2562

งานเทศกิจ ทม.ต้นเปา ได้รับการร้องเรียน จากประชาชน กรณีการลักลอบเผาทำให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ บริเวณวัดพระนอนแม่ปูคา เจ้าหน้าที่งานเทศกิจและงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าไปตรวจสอบและทำการดับไฟ เพื่อไม่ให้ไฟลามไปที่อื่น และควบคุมจนไฟดับและไม่มีควัน ที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น

18 กุมภาพันธ์ 2562

งานสาธารณูปโภค กองช่าง ลงพื้นที่ตัดหญ้า 2 ข้างทาง ม.8 บ้านสันป่าค่า และ ม.9 บ้านแม่โฮม เพื่อให้สองข้างทางเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดโปร่ง ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสบายใจ โดยจะลงพื้นที่ตัดหญ้าทุกหมู่บ้าน

18 กุมภาพันธ์ 2562

15 ก.พ.2562 กองการศึกษา เทศบาลเมืองต้นเปา นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปาทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

18 กุมภาพันธ์ 2562

16 ก.พ.2562 กอง​สาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม ​นำโดย​ ผอ.ชาย​ ถนอม​สัตย์​ นำพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่​ร่วม​กันปรับภูมิ​ทัศน์​ โดยการจัดเก็บขยะ วัชพืช ใบไม้เศษไม้ บริเวณ​สี่แยกบ่อสร้าง อำเภอ​ยิ้มและตลอดสองข้างทาง​หน้าเทศบาล​เมือง​ต้นเปา​ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกวันศุกร์

18 กุมภาพันธ์ 2562

18 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน./ชุดมวลชนสัมพันพันธ์อำเภอสันกำแพง/ทรัพยากรจังหวัดเชียงใหม่/ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพงและสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เข้าร่วมตรวจโรงงานในพื้นที่ตำบลต้นเปา จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้ 1.บริษัท เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จำกัด 2.โรงงานลูกชิ้นพรสวรรค์ และ3.โรงงานเส้นทิพย์ โดยเข้าไปตรวจความเข้มข้นของควัน ฝุ่นละอองจากโรงงาน และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืออาจกระทบกับสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสอบทั้ง 3 โรงงาน ไม่มีควันหรือฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง และในการนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบางจุดให้ดีขึ้น ให้กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 3 โรงงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

18 กุมภาพันธ์ 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 18  (259 รายการ)