เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
653
เดือนนี้
3,333
เดือนที่แล้ว
4,671
ปีนี้
71,328
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
133,181
ไอพี ของคุณ
35.172.195.49


วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ทำการแปรญัตติต่างๆ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
27 สิงหาคม 2559

22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.- 17.00 น. สภาเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยมีญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติและตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
23 สิงหาคม 2559

 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กล่าวเปิดการอบรม การผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และกล่าวต้อนรับนักวิชาการจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตรกรในตำบลต้นเปา ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา
23 สิงหาคม 2559

21 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น. ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลต้นเปา ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการรวมพลังเทิดไท้องค์ราชินี และกิจกรรมสานรักษ์วิถีชุมชน โดยมีจุดเริ่มต้น ณ เทศบาลเมืองต้นเปา ไปยังวัดต่างๆในตำบลต้นเปาทุกวัด และสิ้นสุด ณ วัดสันป่าค่า
21 สิงหาคม 2559

  นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เนื่องในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลต้นเปา (ต้นเปาเกมส์) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา วันที่ 19 ส.ค.59 เวลา 13.30 น.
19 สิงหาคม 2559

21 ส.ค.59 เวลา 13.30 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานกลุ่มต่างๆ ในการจัดประชุมย่อย เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนัุนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา
04 สิงหาคม 2559

กลุ่ม อสม.ตำบลต้นเปา สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
22 เมษายน 2559

นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมทำบุญอาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นเปา (11 เม.ย. 59)
22 เมษายน 2559

11 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. พล.ต โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมบูรณาการ ณ บริเวณหน้าตู้ยามบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดร่วมเชิงบูรณาการ โดยปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559-17 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559

8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนหมู่บ้านสันพระเจ้างาม ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนหนทางของหมู่บ้านสันพระเจ้างามและวัดพระนอนแม่ปูคา ตามโครงการลงแขกลงใจ เมืองต้นเปาใสสะอาด เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและลดปริมาณฝุ่นละอองบนท้องถนน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระของวัดพระนอนแม่ปูคา ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้
11 เมษายน 2559

24 กรกฎาคม 2558

2 ก.ค.58 15.30 น. นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้มาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ของเทศบาลเมืองต้นเปา โดยได้สรุปข้อสังเกตต่างๆและให้ข้อคิด คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3
03 กรกฎาคม 2558

1 ก.ค.58 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ทำการพ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่ีอเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในรายที่ 5 ภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
03 กรกฎาคม 2558

  30 มิ.ย.58 11.00 น. นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานกล่าวปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ณ หมู่ที่ 4 บ้านบวกเป็ด ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง โดยมีนายประพันธ์ นัยเนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่
03 กรกฎาคม 2558

25 มิ.ย.58 09.00 น. งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองต้นเปา ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชนตำบลต้นเปา และการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน" ณ วัดป่าตึง ต.แม่ออน อ.สันกำแพง ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
26 มิถุนายน 2558

|<<<.....141516171819>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 18 / 19  (277 รายการ)