ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,375
เดือนที่แล้ว
2,009
ปีนี้
11,508
ปีที่แล้ว
12,166
ทั้งหมด
46,323
ไอพี ของคุณ
54.162.123.74


11 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. พล.ต โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมบูรณาการ ณ บริเวณหน้าตู้ยามบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดร่วมเชิงบูรณาการ โดยปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559-17 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559

8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนหมู่บ้านสันพระเจ้างาม ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนหนทางของหมู่บ้านสันพระเจ้างามและวัดพระนอนแม่ปูคา ตามโครงการลงแขกลงใจ เมืองต้นเปาใสสะอาด เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและลดปริมาณฝุ่นละอองบนท้องถนน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระของวัดพระนอนแม่ปูคา ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้
11 เมษายน 2559

24 กรกฎาคม 2558

2 ก.ค.58 15.30 น. นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้มาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ของเทศบาลเมืองต้นเปา โดยได้สรุปข้อสังเกตต่างๆและให้ข้อคิด คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3
03 กรกฎาคม 2558

1 ก.ค.58 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ทำการพ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่ีอเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในรายที่ 5 ภายในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
03 กรกฎาคม 2558

  30 มิ.ย.58 11.00 น. นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานกล่าวปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ณ หมู่ที่ 4 บ้านบวกเป็ด ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง โดยมีนายประพันธ์ นัยเนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่
03 กรกฎาคม 2558

25 มิ.ย.58 09.00 น. งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองต้นเปา ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชนตำบลต้นเปา และการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน" ณ วัดป่าตึง ต.แม่ออน อ.สันกำแพง ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
26 มิถุนายน 2558

23 มิ.ย 58 เวลา 10.00 น. นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับการประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อพัฒนาถนนโครงการสาย ง3 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อประชุมทำความเข้าใจต่อเจ้าของที่ดินถึงประโยชน์ของการพัฒนาถนนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองต้นเปา
26 มิถุนายน 2558

      11 พ.ค 58 เวลา 09.00 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดอาวุโส อำเภอสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนตำบลต้นเปา โดยมี นายประพันธ์ นัยเนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับ และนางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เจ้าหน้าที่เกษตร อ.สันกำแพง กล่าวรายงานในโครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาปัญหาภัยแล้ง (1 ตำบล 1 ล้านบาท) สนับสนุนนโยบายของ คสช. และรัฐบาล ณ บ้านต้นเปา
19 มิถุนายน 2558

    เทศบาลเมืองต้นเปา จัดอบรมโครงการเครือข่ายชาวนาวันหยุด "การทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว" ตอนกิจกรรม บริหารการจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปรัง ตำบลต้นเปา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา และสถานีทดลองน้ำแม่แตง (ศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน)
19 มิถุนายน 2558

      16 มิ.ย.58 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และนางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 และรับการตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา

19 มิถุนายน 2558

     17 มิ.ย.58 08.00 น. นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในพิธีสืบชะตาและทำบุญสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการทุก คน
19 มิถุนายน 2558

      เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา นำโดยนายประพันธ์ นัยเนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า และพ่นยากันยุงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในรัศมี 100 เมตร จากบริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันตัวจากไข้เลือดออก ให้่แก่บ้านเรือนรอบข้าง
19 มิถุนายน 2558

     18 มิ.ย.58 14.00 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับนายบุญเสริม สูงเจริญ นายกอบต.บัวชุม จ.ลพบุรีและคณะฯ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา
19 มิถุนายน 2558

|<<<.....1011121314

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 14 / 14  (209 รายการ)