เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กสำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
628
เมื่อวานนี้
652
เดือนนี้
11,922
เดือนที่แล้ว
12,146
ปีนี้
27,447
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
89,300
ไอพี ของคุณ
54.196.208.187


๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เด็ก ๐ - ๕ ปี เรื่องโภชนาการและพัฒนาการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กให้มีการเจริญเติบโต และ พัฒนาการสมวัย
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองต้นเปา
24 พฤศจิกายน 2559

เมื่อเร็วๆนี้ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและทำความสะอาดอาคาร กำจัดวัชพื้นโดยรอบ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปาหลังเดิม ให้มีความสะอาด เพื่อเตรียมใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
17 พฤศจิกายน 2559

เมื่อเร็วๆนี้ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารฯ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ปลูกพืชผักสวนครัว ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเจริญรอยตามพระยุคลบาทฯ ต่อไป
17 พฤศจิกายน 2559

9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมเรื่องการปรับขนาดเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
09 พฤศจิกายน 2559

9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลเมืองต้นเปา ฝึกซ้อมแผนประจำเดือนและทดสอบสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ทดสอบสมรรถภาพของรถแต่ละคัน เพื่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆต่อไป
09 พฤศจิกายน 2559

8 พ.ย.59 เวลา 10.30 น. กลุ่มร่มหลวงลุงวงศ์และเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะนักพัฒนาธุรกิจชุมชน มาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มร่มหลวงลุงวงศ์ บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ
08 พฤศจิกายน 2559

8 พ.ย.59 เวลา 09.30 น.นายกรวุฒิ รุ่งเช้า หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารเทศบาลฯและปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองต้นเปา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลสามัญเป็นเทศบาลสามัญระดับสูง ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ดร.ธนวัตน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายสรุปให้แก่คณะดังกล่าวด้วย
08 พฤศจิกายน 2559


20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณะบดีคณะการสื่อสารมวลชน ได้ลงนามความร่วมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลต้นเปา ณ อาคารคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และนายกรวุฒิ รุ่งเช้า หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

21 ตุลาคม 2559

20 ต.ค.59 เทศบาลเมืองต้นเปา จัดประชุมประชาคมตำบลต้นเปา เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) โดยมี สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
21 ตุลาคม 2559

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ทั้งนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา ได้จัดทำโบว์ไว้อาลัยสีดำสำหรับติดเสื้อเพื่อไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายอาลัย
21 ตุลาคม 2559

5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ร่วมกันขุดลอกและกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ออกจากลำน้ำแม่โฮม ช่วงที่ไหลผ่านหมู่ 7 บ้านสันมะฮกฟ้า(บริเวณบ้านสวนหินงาม) เพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวกยิ่งขึ้น โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารฯ และนายกรวุฒิ รุ่งเช้า หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมดูแลการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะ
05 ตุลาคม 2559


4 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายกรวุฒิ รุ่งเช้า หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจลำเหมือง บริเวณบ้านสวนหินงาม หมู่ 7 บ้านสันมะฮกฟ้า ที่มีผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆปกคลุมอยู่ และหาแนวทางในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆในลำเหมือง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม หากมีฝนตกลงมาอีกค่ะ
04 ตุลาคม 2559

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองต้นเปาและประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยมี นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและคณะผู้บริหารฯ ทม.ต้นเปา ให้การต้อนรับ
03 ตุลาคม 2559

2 ตุลาคม 2559 นายกรวุฒิ รุ่งเช้า หัวหน้าสำนักปลัด ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักศึกษาจาก คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อทำงานวิจัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา
02 ตุลาคม 2559


20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายกรวุฒิ รุ่งเช้า หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการขุดลอกลำเหมือง เพื่อป้องกันน้ำท่วม
20 กันยายน 2559

|<<<.....1011121314151617>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 14 / 17  (248 รายการ)