onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
287
เมื่อวานนี้
214
เดือนนี้
3,667
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,352
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,437
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองต้นเปา มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า
ระหว่าง
1. เทศบาลเมืองต้นเปา
โดย ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
3. ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ต้นเปา
โดย นายจงวิทย์ รินคำ กำนันตำบลต้นเปา
4. สภาเทศบาลเมืองต้นเปา
โดย นายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
ในการบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ตำบลต้นเปาต่อไป

 
22 ธันวาคม 2564