onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
290
เดือนนี้
3,957
เดือนที่แล้ว
6,888
ปีนี้
32,642
ปีที่แล้ว
71,595
ทั้งหมด
298,727
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
อบรมเทคนิคการพัฒนาและสร้างคุณภาพในงานบริการที่เป็นเลิศ
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการพัฒนาและสร้างคุณภาพในงานบริการที่เป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการและทักษะการบริการที่ดีเลิศ เข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้ากับการบริการ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการบริการที่ดี และสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการบริการในทุกสถานการณ์
ในการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดส่งบุคลากรมาเป็นวิทยากร

 
22 ธันวาคม 2564