onestop

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

E-Office

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
235
เดือนนี้
3,614
เดือนที่แล้ว
5,806
ปีนี้
18,638
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
213,128
ไอพี ของคุณ
3.230.143.40
อบรมอสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง
 
เวลา 09.00 น. นายปราการ ขันปัญญา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ของตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
โดยมีนางอุษณีย์ จินตนาประภาศรี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายชูศักดิ์ ทองนาค กรรมการการเลือกตั้ง และนายกันตภณ พิเกณฑ์ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นวิทยากร

 
19 มีนาคม 2564