แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
182
เดือนนี้
4,335
เดือนที่แล้ว
4,573
ปีนี้
8,908
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
203,398
ไอพี ของคุณ
3.238.7.202


บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีวันแรก (8 กุมภาพันธ์ 2564)
8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ของเทศบาลเมืองต้นเปา โดยมี นางอุษณีย์ จินตนาประภาศรี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายชูศักดิ์ ทองนาค กรรมการการเลือกตั้ง นายกันตภณ พิเกณฑ์ กรรมการการเลือกตั้ง และนายปราการ ขันปัญญา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองต้นเปาที่คอยอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร
และในวันนี้ มีท่านนายอำเภอสันกำแพง นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร และท่านท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง นางวัชชารมย์ วงค์คม ได้มาตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งฯ ของเทศบาลเมืองต้นเปาด้วย
ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งฯ ดังกล่าว สามารถยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานได้ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลเมืองต้นเปา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน กกต. 1444

 
08 กุมภาพันธ์ 2564