แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
2,961
เดือนที่แล้ว
4,500
ปีนี้
40,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
179,335
ไอพี ของคุณ
18.207.106.142


ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลเมืองต้นเปา เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.การรายงานผลโครงการสำรวจประเมินความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในการจัดซื้อที่ดินขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ 2.การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
3.การขอความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศที่ดินให้แก่เทศบาล
4.การขออนุมัติโอนงบ ขยายเวลากันเงิน ในหมวดต่างๆ


 
10 กันยายน 2563