เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
550
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
29,738
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
168,481
ไอพี ของคุณ
3.235.74.77


ประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาเมืองต้นเปา

 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาเมืองต้นเปา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) รวมถึงอบรมให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย


____โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมและชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


 
24 มิถุนายน 2563