เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กสำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
628
เมื่อวานนี้
652
เดือนนี้
11,922
เดือนที่แล้ว
12,146
ปีนี้
27,447
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
89,300
ไอพี ของคุณ
54.196.208.187


ทำความสะอาดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

11 เมษายน 2561 เวลา 01.30 น.- 07.30 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจากนายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัด (งานป้องกันฯ งานเทศกิจ งานประชาสัมพันธ์) ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ช่วงสี่แยกบ่อสร้าง-สี่แยกหลุยส์ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่นักท่องเที่ยวใช้สัญจรไปมาในการมาท่องเที่ยวในเมืองต้นเปา โดยการล้างทำความสะอาดทั้ง 2 ฝั่ง ให้สะอาด ไม่ให้มีฝุ่น และทำความสะอาดจุดที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เนื่องจากผู้ประกอบการแผงลอย เทน้ำทิ้งไว้ สำหรับกิจกรรมการทำความสะอาดเมืองในครั้งนี้ ได้ดำเนินการนำร่องเป็นครั้งแรก การปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากกลางคืนไม่มีรถวิ่งหรือจอดขวาง ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเทศบาลเมืองต้นเปาจะดำเนินการต่อเนื่องในเดือนต่อๆไป และจะแจ้งให้จิตอาสาในตำบลต้นเปา หรือหน่วยงาน องค์กรอื่นๆได้รับทราบ หากมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ในครั้งต่อไป


 
11 เมษายน 2561