เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
2,579
เดือนที่แล้ว
4,671
ปีนี้
70,574
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
132,427
ไอพี ของคุณ
18.205.176.85


 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปลูกดอกไม้ และไม้ประดับ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เตรียมต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวเมืองต้นเปาที่จะถึงนี้

19 พฤศจิกายน 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง เพื่อให้สะอาด พร้อมสำหรับบริการผู้มาติดต่อราชการอำเภอยิ้ม และเป็นการเตรียมต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวเมืองต้นเปาที่จะถึงนี้

19 พฤศจิกายน 2562

 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปหมู่บ้านสันป่าค่า เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรมของแต่ละหมู่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านสันป่าค่า

18 พฤศจิกายน 2562

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้กองสาธารณสุข นำโดย ผอ.ชาย ถนอมสัตย์ พร้อมด้วยงานนิติกร และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัด ลงพื้นที่ ตรวจสอบเหตุร้องเรียน กรณีการเลี้ยงไก่ หมู่ 9 บ้านแม่โฮม และเหตุร้องเรียน กรณีสุนัขส่งเสียงดัง หมู่บ้านจรรยาลักษณ์

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ และให้ดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด และจะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลอีกครั้ง

14 พฤศจิกายน 2562

กองช่าง ฝ่ายการโยธา ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้ดำเนินการจัดทำฝารางระบายน้ำ เพื่อนำไปสลับกับฝาระบายน้ำที่ชำรุดและเสียหาย ภายในบริเวณเขตตำบลต้นเปา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน

หากพบเห็นฝารางระบายน้ำชำรุด ให้รีบแจ้งเทศบาลเมืองต้นเปาทันที ➡️ รับเรื่องร้องเรียน สายตรงผู้บริหาร :www.tonpao.go.th ➡️ 053-338048-9

13 พฤศจิกายน 2562


นางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ (วงแหวนรอบ๓) ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตั้งแต่บริเวณสี่แยกสันกลางถึงบริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสันกำแพง ณ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพงฯ

30 ตุลาคม 2562

เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และ นายเสกสรร บุญตันจีน ประธานกลุ่มท่องเที่ยวตำบลต้นเป แถลงข่าวและชวนแอ่วบ่อสร้างไนท์บาร์ซ่า (Borsang Night Bazaar) มีของกิ๋นของลำ ของใช้ ของที่ระลึกมากมาย ดนตรีม่วนๆ หื้อทุกท่านได้มากอย มาผ่อเจ้า

มาแอ่วได้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 15.00–23.00 น. เริ่ม 1 พฤศจิกายน 62 นี้
ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เน้อ

จะไปลืมพกถุงผ้ามาใส่คัวตวย งดถุงพลาสติก ลดโลกร้อนตวยกั๋นเน้อ

08 ตุลาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รับมอบบ้านและห้องน้ำ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส /ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562 หรือกิจกรรม CSR เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ในเขต ทม.ต้นเปา จำนวน 5 หลัง เป็นเงิน 205,000 บาท และในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสันกำแพง ได้ส่งมอบแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ในเขต ทม.ต้นเปา โดยมีกำนันตำบลต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี

03 ตุลาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปรับปรุงบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา และปลูกดอกไม้ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปาและเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

ในการนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น  เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สวยงามค่ะ

02 ตุลาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย กองช่าง ฝ่ายการโยธา ลงพื้นที่ตัดหญ้าข้างทางหมู่ที่ 2 บ้านหนองโค้ง ตลอดทั้งสายและซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกสบายขึ้น

#ทุกท่านสามารถแจ้งคำร้องขอ #หรือร้องเรียนสายตรงผู้บริหาร #www.tonpao.go.th 

02 ตุลาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และนายประชัน ญี่นาง ผู้ใหญ่บ้านต้นเปา ร่วมบันทึกเทปรายการวีทีวีตะลุยชุมชน และรายการล้านนาโซไซตี้ by wetv ประชาสัมพันธ์หมวกและตะกร้า ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ ของกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านต้นเปา เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็นการรณรงค์ให้มีการรีไซเคิลกระป๋องน้ำอัดลม ให้เป็นผลิตภัณฑ์หมวกและตะกร้า ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

#ติดตามรายการวีทีวีตะลุยชุมชน และรายการล้านนาโซไซตี้ by wetv ได้ทุกวันเสาร์เวลา 20.45 น.

ทาง

1.เพจ : ล้านนาโซไซตี้ by wetv

2.ช่อง 46 c-sat (ซีแซท) ภาคเหนือ HD ทั้งในระบบเคเบิลและจานดาวเทียม IPM

26 กันยายน 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ นางจารุภา วัฒนาเหมทวี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ นางสาวญาณี ชีวะเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช รพสต.ต้นเปา ผู้ใหญ่บ้านสันพระเจ้างาม หมู่ที่ 5 พร้อมกับญาติผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ ตลาดบริบูรณ์ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่สืบเสาะข้อเท็จจริง กรณี มีบุคคลถูกทอดทิ้ง (เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แจ้งมาว่าพบ บุคคลถูกทอดทิ้ง ตรวจสอบแล้วบุคคลดังกล่าว มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา)

 

ผลการดำเนินการ ดังนี้

 1. การตรวจสอบข้อมูลจากสำนักทะเบียน ทม.ต้นเปา พบว่า ย้ายเข้าบ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประสานเจ้าบ้าน และญาติที่อยู่ในเขต ทม.ต้นเปา เข้าเยี่ยมบุคคลดังกล่าว
 2. จากการประเมินของทีมสหวิชาชีพ พบว่า บุคคลดังกล่าว มีอาการอัมพาตครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง เบื้องต้นได้รับการรักษาที่ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ปัจจุบันผู้ป่วยได้รับยารักษา คือ ยาความดัน ยาบำรุงสมอง และยานอนหลับ

3.เบื้องต้นได้ประสานญาติและเพื่อนสนิทของบุคคลดังกล่าวร่วมกันติดตามหาบุตรชาย ซึ่งได้รับข้อมูลว่าอยู่จังหวัดลำปาง เพื่อมารับให้การดูแลต่อไป

 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ติดตามญาติเพื่อมาดูแลอีกทางหนึ่ง
 2. ทีมสหวิชาชีพประสานงานผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว คือ นายมนู ผู้ตลาดบริบูรณ์ช่วยดูแลในเรื่องอาหารและทานยา ให้ครบถ้วน ตรงเวลา เพื่อฟื้นฟูร่างกาย
 3. ประสานเจ้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ นำทีมผู้ดูแล (Care Giver) และ ผู้จัดการดูแล (Care Manager) เข้าดูแลในเบื้องต้น ในระหว่างการประสานญาติมารับดูแลต่อไป
26 กันยายน 2562

เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้จัดตั้งจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อน และได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น ตั้งแต่ 6 - 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับวัดต้นเปา  นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน จำนวน 2 จุด ดังนี้
#จุดที่ 1 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ต.แจระแม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
#จุดที่ 2 บ้านกุดชุบ หมู่ที่ 1 ต.หนองกินเพล  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา ขอขอบคุณเจ้าอาวาสวัดต้นเปา คณะกรรมการวัดต้นเปา โรงงานก๋วยเตี๋ยวเส้นทิพย์ และพี่น้องในตำบลต้นเปาทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนพาหนะในการเดินทางและการขนส่ง และได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น  บัดนี้ทางคณะฯได้เดินทางไปมอบของเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

25 กันยายน 2562

 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จัดประชุมพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปาประจำเดือนกันยายน 2562 แจ้งข้อมูลข่าวสารการต่อสํญญาจ้าง สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละงาน และขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางราชการ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบใบประกาศ ดังนี้

 

มอบรางวัลโครงการเพชรในตม
โครงการนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประเภทพนักงานเทศบาล และกลุ่มที่ 2 ประเภทพนักงานจ้าง ในแต่ละประเภทแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ประเภทพนักงานจ้าง

 1. ด้านความประพฤติดี ได้แก่ นางสาวณหฤทัย  สร้อยคำ  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งนักการ
 1. ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ได้แก่ นายวินิจ  ปัญญาปัน  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป
 1. ด้านความเสียสละและมีน้ำใจ ได้แก่ นางสุวปรียา  ธิโป  พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่งนักการ
 1. ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ดี ได้แก่ นายสุชาติ  วงค์ทิพย์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง

ประเภทพนักงานเทศบาล

 1. ด้านความประพฤติดี  ได้แก่ นายธนากร  ปันทะรส  ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
 1. ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่  ได้แก่ นางสาวละออ  บัวแก้ว  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 1. ด้านความเสียสละและมีน้ำใจ  ได้แก่ นางภิญญาพัชญ์  มัฆวาน  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 1. ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ดี  ได้แก่ นางสาววนิดา  แจ่มคีรีรัตน์  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

มอบรางวัลผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม 5 ส. เกิดขึ้นจากมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 กำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส. ของแต่ละกอง เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องทำงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. คือ นางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ มีผู้อำนวยการกองทุกกองเป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นเลขานุการ และเจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสรุปผลคะแนนประเมินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ชนะเลิศ ได้แก่ กองการศึกษา  คะแนนประเมิน 80.82 คะแนน

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กองช่าง  คะแนนประเมิน 74.40 คะแนน

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล คะแนนประเมิน  71.55 คะแนน

- ชมเชย ได้แก่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คะแนนประเมิน 71.49 คะแนน

- ชมเชย ได้แก่ กองคลัง คะแนนประเมิน  68.14 คะแนน

 

มอบใบประกาศอันเป็นที่เชิดชูเกียรติ ให้พนักงาน 1 ท่าน

ได้แก่ นายสวัสดิ์  คำสร้อย  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2503
เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และขอลาออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รวมระยะเวลารับราชการ 30 ปี 

 

24 กันยายน 2562

เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมโครงการเทศบาลสีขาว โดยมีเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสันกำแพง ได้มาตรวจฉี่หาสารเสพติด ในการนี้นายปราการ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มีนโยบายหากมีการตรวจพบสารเสพติดในพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา จะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง และจะให้เข้าร่วมโครงการบำบัดของอำเภอสันกำแพงต่อไป

24 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (277 รายการ)