แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
182
เดือนนี้
4,335
เดือนที่แล้ว
4,573
ปีนี้
8,908
ปีที่แล้ว
55,747
ทั้งหมด
203,398
ไอพี ของคุณ
3.238.7.202


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของเทศบาลเมืองต้นเปา ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
17 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีวันแรก (8 กุมภาพันธ์ 2564),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ของเทศบาลเมืองต้นเปา โดยมี นางอุษณีย์ จินตนาประภาศรี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายชูศักดิ์ ทองนาค กรรมการการเลือกตั้ง นายกันตภณ พิเกณฑ์ กรรมการการเลือกตั้ง และนายปราการ ขันปัญญา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองต้นเปาที่คอยอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร
และในวันนี้ มีท่านนายอำเภอสันกำแพง นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร และท่านท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง นางวัชชารมย์ วงค์คม ได้มาตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งฯ ของเทศบาลเมืองต้นเปาด้วย
ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งฯ ดังกล่าว สามารถยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานได้ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลเมืองต้นเปา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน กกต. 1444
08 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เพื่อเข้าร่วมรับฟัง กฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่และระเบียบการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ได้เชิญนายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม กกต.จว.เชียงใหม่ มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

06 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสถานที่และซักซ้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา) ตรวจสถานที่และซักซ้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองต้นเปา ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประจำปี 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะมีการรับสมัครในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

05 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
27 มกราคม 2564 เวลา10.00 น.นายอุทัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาล ได้ทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
27 มกราคม 2564

กำจัดวัชพืชในลำเหมืองฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 09.00 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำเหมืองสาธารณะ เส้นสี่แยกสันป่าค่าถึงสีแยกบ่อสร้าง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำป้องกันภัยแล้งต่อไป

22 มกราคม 2564

ตรวจวัดควันดำรถราชการเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 เวลา 13.30 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับและขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำเครื่องตรวจวัดควันดำ มาวัดปริมาณควันดำจากท่อไอเสีย เฉพาะรถที่ใช้งานในราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ที่เป็นเครื่องดีเซล ณ บริเวณลานจอดรถเทศบาลเมืองต้นเปา
21 มกราคม 2564

จุดรับคืนซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ตามโครงการ “คนไทยไร้ E - waste”
เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างยั่งยืน และได้จัดตั้งจุดรับซาก/รับคืนซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และจะรวบรวมส่งคืนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้องต่อไป จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E - waste” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความเป็นอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) สร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดรับคืนซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้องต่อไป
21 มกราคม 2564

ฉีดพ่นละอองน้ำลดหมอกควันและฝุ่นละออง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา10.03น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานป้องกันฯ จัดรถบรรทุกน้ำขนาด12,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญญาหมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ตำบลต้นเปา

21 มกราคม 2564

ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
18.00 น.เป็นต้นไป นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประธานคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านต้นเปา และมีแผนจะลงพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 13 - 27 มกราคม 2564 นี้
 
14 มกราคม 2564

โอ้กะจู๋ปันฮักน้ำใจสู้ภัยโควิด ส่งมอบผักปลอดสารพิษให้แก่เทศบาลเมืองต้นเปา ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 15.30 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ส่งมอบผักปลอดสารพิษ ที่ได้รับจากร้านโอ้กะจู๋ กิจกรรม"โอ้กะจู๋ปันฮักน้ำใจ สู้ภัยโควิด" ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ //ในโอกาสนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา ขอขอบคุณร้านโอ้กะจู๋ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาและกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการแจกจ่ายผักปลอดสารพิษในครั้งนี้ //ขอบคุณค่ะ

13 มกราคม 2564

งานพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวและมอบนมให้ครอบครัวที่มีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

งานพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กแรกเกิดและครอบครัวเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปีในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 โดยกลุ่มข้อมูลครอบครัวดังกล่าวเป็นครอบครัวเด็กที่มีฐานข้อมูลมาจากการลงทะเบียนช่วงสถานการณ์โควิด และบัญชีรายชื่อจาก อสม.ตำบลต้นเปา พร้อมกันนี้ยังได้นำนมผง และนมกล่อง ที่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือและเสริมโภชนาการสำหรับเด็ก มอบให้กับครอบครัวเด็กฯ รวมวันนี้จำนวน 6 ครัวเรือน

12 มกราคม 2564

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนบ้านหนองโค้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.30 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม เข้าไปดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ในโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
-------------------------------------------
ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ที่ปรากฏใน Time Line ขอผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง
------------------------------------------
#SAVE TONPAO "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อด้วยไทยชนะ"
"ต้นเปาแดนดินถิ่นหัตถกรรม งามล้ำร่มบ่อสร้างกระดาษสา กราบสักการะพระนอนแม่ปูคา ทรงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี"
--------------------------
แจ้งเหตุสาธารณภัย โทร.199 ,0-5396-0234 ,0-5333-9296
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669,0-5333-9454
แจ้งเหตุร้องเรียน/เหตุรำคาญ โทร.081-9609449
แจ้งงานบริการ งานด้านสาธารณูปโภค โทร.084-3786781
แจ้งงานบริการ งานด้านสุขาภิบาล โทร.081-9609898
แจ้งงานบริการ ซ่อมไฟกิ่ง โทร.0-5333-8048 ต่อ 110
#Tel : 0 5333 8048 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30)
#Fax : 0 5333 8048 ต่อ 130
#E-MAIL : prtpcity@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพหรือพบเห็นการทุจริต
โทร.081-9511566 (ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา)
09 มกราคม 2564

ประชุมมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 13.00 น. นายสาคร ไชยอำมาตย์ สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลต้นเปา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อนำไปปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการในทิศทางเดียวกัน
------------------------------------------
#SAVE TONPAO "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อด้วยไทยชนะ"
"ต้นเปาแดนดินถิ่นหัตถกรรม งามล้ำร่มบ่อสร้างกระดาษสา กราบสักการะพระนอนแม่ปูคา ทรงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี"
--------------------------
แจ้งเหตุสาธารณภัย โทร.199 ,0-5396-0234 ,0-5333-9296
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669,0-5333-9454
แจ้งเหตุร้องเรียน/เหตุรำคาญ โทร.081-9609449
แจ้งงานบริการ งานด้านสาธารณูปโภค โทร.084-3786781
แจ้งงานบริการ งานด้านสุขาภิบาล โทร.081-9609898
แจ้งงานบริการ ซ่อมไฟกิ่ง โทร.0-5333-8048 ต่อ 110
#Tel : 0 5333 8048 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30)
#Fax : 0 5333 8048 ต่อ 130
#E-MAIL : prtpcity@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพหรือพบเห็นการทุจริต
โทร.081-9511566 (ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา)
08 มกราคม 2564

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ หมู่ที่ 1 บ้านต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายงานเทศกิจ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ณ หมู่ที่ 1 บ้านต้นเปา โดยเทศบาลเมืองต้นเปาจะดำเนินการพ่นยาให้ครบทุกจุดภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 นี้ิ

07 มกราคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 40  (587 รายการ)