เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กสำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
622
เมื่อวานนี้
623
เดือนนี้
15,138
เดือนที่แล้ว
12,146
ปีนี้
30,663
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
92,516
ไอพี ของคุณ
18.206.168.65


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา
นอกจากเทศบาลเมืองต้นเปา จะส่งเสริมด้านการศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว ส่งเสริมให้บริโภคผักปลอดสารพิษ โดยสอนให้เด็กๆทำแปลงด้วยตนเอง ปลูกผัก เก็บผักเอง นำไปเป็นอาหารกลางวัน และนำไปบริโภคในครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครัวเรือน ให้เป็นครอบครัวอบอุ่นต่อไป

06 มีนาคม 2562

6 มี.ค.2562 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองต้นเปา ออกสำรวจสถานประกอบการ/ ตรวจวัดป้ายร้านค้า และนำข้อมูลมาปรับลงในโปรแกรม Ltax3000/ LtaxQGIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนารายได้ จัดเก็บภาษีต่อไป 
____ในการนี้ต้องขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปาเป็นอย่างดียิ่ง

06 มีนาคม 2562

6 มี.ค.2562 นายจักริน อมรศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 1 ม.9 บ้านแม่โฮม เพื่อประโยชน์สุงสุดของทางราชการ

06 มีนาคม 2562

6 มี.ค.2562 งานสาธารณูปโภค กองช่าง ลงพื้นที่ทำการขยายไหล่ทางบริเวณก่อนถึงวัดพระป้านพระนอนแม่ปูคา ม.5 เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน

06 มีนาคม 2562

____5 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับกองร้อยพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 3 จัดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา 
____การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆในตำบลต้นเปา และพนักงานของเทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

06 มีนาคม 2562

ศูนย์ฟื้นฟูเทศบาลเมืองต้นเปา ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ให้บริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยจิตเวช โดยมีจิตอาสา/อสม/เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกรับส่งทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร.053-338048-9 ในวันและเวลาราชการ

28 กุมภาพันธ์ 2562

28 ก.พ 2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย ต.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่อวเที่ยว ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

28 กุมภาพันธ์ 2562

28 ก.พ.2562 เทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง

28 กุมภาพันธ์ 2562

28 ก.พ.2562 เทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ  ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง

28 กุมภาพันธ์ 2562

26 ก.พ.2562 เวลา 13.30 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ จังหวัดชัยนาท ที่มาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ เทศบาลเมืองต้นเปาและหมู่บ้านบ่อสร้าง

26 กุมภาพันธ์ 2562

21 ก.พ.2562 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองต้นเปา ออกสำรวจสถานประกอบการ/ ตรวจวัดป้ายร้านค้า และนำข้อมูลมาปรับลงในโปรแกรม Ltax3000/ LtaxQGIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนารายได้ จัดเก็บภาษีต่อไป ในการนี้เทศบาลเมืองต้นเปา ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

21 กุมภาพันธ์ 2562

20 ก.พ.2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับ อำเภอสันกำแพง สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมคุ้มวังเหนือวิลล่า ในพื้นที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2562

20 ก.พ.2562 งานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา ทำการซ่อมแซมถนนสายข้างสุสานสันป่าค่า-บ้านแม่โฮม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเวลาใช้รถใช้ถนนต่อไป

20 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมรณรงค์งดการเผาทุกชนิดและพ่นละอองน้ำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำการพ่นละอองน้ำทุกเช้า-เย็น ตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน งดการเผาทุกชนิด

18 กุมภาพันธ์ 2562

งานเทศกิจ ทม.ต้นเปา ได้รับการร้องเรียน จากประชาชน กรณีการลักลอบเผาทำให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ บริเวณวัดพระนอนแม่ปูคา เจ้าหน้าที่งานเทศกิจและงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าไปตรวจสอบและทำการดับไฟ เพื่อไม่ให้ไฟลามไปที่อื่น และควบคุมจนไฟดับและไม่มีควัน ที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น

18 กุมภาพันธ์ 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (248 รายการ)