แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบริหาร4.0

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
669
เดือนที่แล้ว
4,589
ปีนี้
51,652
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
190,395
ไอพี ของคุณ
3.237.67.179


ต้อนรับคณะจาก ทต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้เกียรติต้อนรับคณะจาก ทต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสมาดูศึกษาดูงาน และให้การต้อนรับพันจ่าเอกชยพล คำไมอาจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

01 ธันวาคม 2563

ต้อนรับคณะจาก ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้เกียรติต้อนรับคณะจาก ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในโอกาสมาดูศึกษาดูงาน และให้การต้อนรับนางสาวพิมพ์ภัทรา เจริญพระธรรมดี นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 ธันวาคม 2563

รับมอบและมอบต่อเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมรับมอบและมอบต่อเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายละ 1,000 บาท ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19) ด้านคนพิการ ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ จำนวน 4 คน (รายใหม่)ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายละ 1,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 พฤศจิกายน 2563

รับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 09.00 น.นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด ให้การต้อนรับคณะจาก อบต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา

28 พฤศจิกายน 2563

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการทำร่มบ่อสร้าง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 14.00 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด นำคณะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการทำร่มบ่อสร้างและถ่ายทำ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำร่มบ้านบ่อสร้างและงานเทศกาลร่มบ่อสร้างฯครั้งที่ 38 ในงานเทศกาลร่มอินโดนีเซีย
ในการนี้ขอขอบคุณศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการถ่ายทำ VTR ในครั้งนี้ค่ะ
27 พฤศจิกายน 2563

ประชุมชี้แจงโครงการรางระบายน้ำ หมู่ 7บ้านสันมะฮกฟ้า และหมู่ 8 บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมทั้งรองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ,หัวหน้าฝ่ายการโยธา และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมชี้แจงโครงการรางระบายน้ำ หมู่ 7บ้านสันมะฮกฟ้า และหมู่ 8 บ้านสันป่าค่า

24 พฤศจิกายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลเมืองต้นเปา เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา

23 พฤศจิกายน 2563

อบรมโครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรักษ์ต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 09.00 น. นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรักษ์ต้นเปา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ให้แก่นักเรียน ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลเมืองต้นเปา โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านหนองโค้ง โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า โรงเรียนบ่อสร้างนรากรปราสาทและตัวแทนจากสภาเด็กตำบลต้นเปา เข้าร่วมการอบรม โดยมีวิทยากรจากภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2563

เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่งในพื้นที่ หมู่ 1  หมู่ 2 และหมู่ 10,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา มอบหมายเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่งในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านต้นเปา หมู่ 2 บ้านหนองโค้ง หมู่ 8 บ้านสันป่าค่า และหมู่ 10 บ้านสันช้างมูบ
ประชาชนทุกท่าน สามารถแจ้งให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะได้ ที่เบอร์โทร 053-338048 ต่อ 106 (กองช่าง) ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งข้อมูลได้ในข้อความเพจ เทศบาลเมืองต้นเปา- Tonpao Municipality
16 พฤศจิกายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 10.00 น. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานนิติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ และการประกอบอาหารเพื่อการจำหน่าย เบื้องต้นได้แจ้งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

16 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทำร่วมกัน 2 กิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาการทำร่มบ่อสร้าง
2.กิจกรรมทำความดีด้วยการสวดมนต์ปฎิบัติธรรม
13 พฤศจิกายน 2563

เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่งในพื้นที่ หมู่บ้านลายคราม หมู่บ้านธารทิพย์ หมู่ 3  และ หมู่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา มอบหมายเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่งในพื้นที่ หมู่บ้านลายคราม หมู่บ้านธารทิพย์ หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง และ หมู่ 8 บ้านสันป่าค่า
ประชาชนทุกท่าน สามารถแจ้งให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะได้ ที่เบอร์โทร 053-338048 ต่อ 106 (กองช่าง) ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งข้อมูลได้ในข้อความเพจ เทศบาลเมืองต้นเปา- Tonpao Municipality
13 พฤศจิกายน 2563

ประชุมหารือและเตรียมการจัดงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 10 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 09.00 น. นายปราการ ขันปันญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นายถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือและเตรียมการจัดงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 10 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหนองโค้ง โดยในที่ประชุมมีมติร่วมกันจะดำเนินการจัดงานโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

10 พฤศจิกายน 2563

ลงสำรวจพื้นที่บริเวณที่มีกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารและการเผาขยะ ณ หมู่ 2 บ้านหนองโค้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 11.30 น. นายปราการ ขันปันญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปาและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่บ้านหนองโค้ง ให้ลงไปสำรวจบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารและการเผาขยะ ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่ามีกลิ่นจริงและพบร่องรอยการเผาขยะ จึงได้ทำการว่ากล่าวตักเตือนเจ้าของที่ และแนะนำให้ฝังกลบเศษอาหารให้เรียบร้อย ส่วนขยะให้ทำการจัดเก็บใส่ถุงเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บของเทศบาล และในการนี้ปลัดเทศบาลฯจะได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าไปตรวจสอบในวันต่อๆไป เพื่อดูการแก้ไขปัญหาของเจ้าของที่ต่อไป

10 พฤศจิกายน 2563

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ กองคลัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หมู่ 1 บ้านต้นเปา
➡️ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
➡️จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจด้วยนะคะ
????สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองต้นเปา 053-338048-9 ต่อ 116,126
10 พฤศจิกายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 38  (558 รายการ)