เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
2,155
เดือนที่แล้ว
2,982
ปีนี้
2,155
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
64,008
ไอพี ของคุณ
54.227.76.180


04 มกราคม 2562

12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองต้นเปา และพสกนิกรในตำบลต้นเปา ได้ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

12 ตุลาคม 2561

มอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
___10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมรับมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และส่งมอบต่อไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 คน ในพื้นที่ตำบลต้นเปา โดยพิธีมอบบ้านจัดขึ้น ณ บ้านนายอินถา มูลคำ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

___เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นเปา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสันกำแพง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว จำนวน 7 หลัง จำนวนงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 396,000 บาท โดยมีรายละเอียดของงบประมาณดังนี้
1. งบประมาณของธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.1 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (กรณีสูงอายุและพิการ)
งบประมาณค่าซ่อมแซม จำนวนเงินหลังละ 50,000 บาท และค่าอุปโภคบริโภค หลังละ 3,000 บาท จำนวน 2 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,000 บาท ได้แก่
1.นายอินถา มูลคำ อายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.นายเมืองแก้ว สุภา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1.2 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
งบประมาณค่าซ่อมแซม จำนวนเงินหลังละ 50,000 บาท จำนวน 5 หลัง รวมเป็นเงิน250,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวอารยา เมืองมาหล้า อายุ 25 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.นางสาวจามวัน ไชยซาววงค์ อายุ 64 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3. นายนาค ดีปัญโญ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวเจติญา ณ เชียงใหม่ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 107 หมู่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายประเสริฐ ไชยมหา อายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2.งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวนเงินหลังละ 20,000 บาท จำนวน 2 หลัง ได้แก่
1.นายเมืองแก้ว สุภา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.นายนาค ดีปัญโญ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

10 ตุลาคม 2561

ทำความสะอาดบริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย
____9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย ของหมู่บ้านเอื้ออาทรสันกำแพง ที่ปล่อยทิ้งร้าง มีต้นไม้วั

09 ตุลาคม 2561

ปรับพื้นที่แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ
___9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและนายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นายชาย ถนอมสัตย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำรถแบคโฮ รถบรรทุก รถกระเช้า รถไถ ลงพื้นที่ตักขยะ ตัดไม้ และไถป่าละเมาะบริเวณถนนสันป่าค่า-ป่าบง จุดที่มีการลักลอบทิ้งขยะ ให้โล่ง สะอาด เพื่อไม่ให้มีการมาทิ้งขยะอีก โดยคาดว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วัน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นประจำทุกวันต่อไป

09 ตุลาคม 2561

16 ส.ค.2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่สำรวจจุดต่างๆในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และมอบแนวทางการพัฒนาให้แต่ละกองนำไปปฏิบัติต่อไป

16 สิงหาคม 2561

15 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมสนับสนุน อบจ.เชียงใหม่ ในการดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ ณ หมู่บ้านจรรยาลักษณ์ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

15 สิงหาคม 2561

14 ส.ค.2561 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตามโครงการคัดแยกขยะสร้างพลังชุมชน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อินสอน​ สุริยงค์​ จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติแม่ออน ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะให้เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ พร้อมกันนี้มีกิจกรรมการทำสมุนไพรพอกข้อแก้ปวดให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นต่อไป ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ หมู่ 10 บ้านสันช้างมูบ และและเวียนไปจนครบทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลต้นเปา

14 สิงหาคม 2561

14 ส.ค.2561 เวลา 13.30 น.เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่สำรวจที่พักอาศัยของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล และหาแนวทางร่วมในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

14 สิงหาคม 2561

เทศบาลเมืองต้นเปา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

12 สิงหาคม 2561

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา เร่งดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มลง ในพื้นที่ตำบลต้นเปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากลมพายุเมื่อคืนวาน

19 กรกฎาคม 2561

นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด และงานสาธารณูปโภค กองช่าง นำกระสอบทรายไปปิดปากเหมืองหมู่ 6 เพื่อป้องกันน้ำจากลำน้ำแม่โฮม ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำใกล้ลำน้ำแม่โฮม

19 กรกฎาคม 2561

นายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมด้วยนายอุทัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา นำทีมงานสาธารณูปโภค ขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตัน ซอย 9 /4 ม.2 บ้านหนองโค้ง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

17 กรกฎาคม 2561

นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมโคมลอยฯบ้านหนองโค้ง โดยมีผู้ใหญ่บ้านหนองโค้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา

17 กรกฎาคม 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่พ่นละอองฝอย ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือสอดส่องดูแลรอบๆบ้าน ไม่ให้มีภาชนะที่มีน้ำขังหรือน้ำนิ่ง เพราะจะเป็นที่วางไข่ของยุง
ห่างไกล ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ได้ด้วยตัวเราค่ะ

04 กรกฎาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (223 รายการ)