ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

สำรวจความคิดเห็น

สถิติอุบัติเหตุ

แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,079
เดือนที่แล้ว
3,186
ปีนี้
7,348
ปีที่แล้ว
13,976
ทั้งหมด
29,997
ไอพี ของคุณ
54.81.110.114


25 กันยายน 2560 นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม แม่และเด็ก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กมีพัฒนาการสมวัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านต้นเปา
25 กันยายน 2560

24 กันยายน 2560 นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "รวมพล To be number one ตำบลต้นเปา" เดิน-วิ่ง การกุศลครั้งที่ 1 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 กันยายน 2560

เทศบาลสุระการตา และองค์กร Mataya arts & heritage เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย เชิญร่วมงานเทศกาลร่มอินโดนีเซีย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 และเชิญเทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ในการจัดงานเทศกาลร่ม ระหว่างเมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย และบ้านบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
01 กันยายน 2560

17 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติอาคารสำนักงนเทศบาลต้นเปาเก่า ให้เป็นที่ทำการตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
28 สิงหาคม 2560

    25 ส.ค.60 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยประชาชนในตำบลต้นเปา อาทิ กลุ่มเกษตรกรตำบลต้นเปา กลุ่ม ครู นักเรียน กศน. และโรงเรียนบ้านหนองโค้ง บุคลากร เทสโก้ โลตัส สาขาบ่อสร้าง และพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนดวงใจถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
25 สิงหาคม 2560

     25 ส.ค.60 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยงานประชาสัมพันธ์และงานสาธารณูปโภค ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารและปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกันปรับปรุง ตกแต่ง และจัดวางที่นั่งพักนักท่องเที่ยว ตามจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ตามโครงการ "ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองต้นเปา"
25 สิงหาคม 2560

   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมสภากาแฟเชียงใหญ่ ณ กองบิน 41 เพื่อหารือและประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของแต่ละท้องที่ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
21 สิงหาคม 2560

12 ส.ค.60 .นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้(ต้นเปา) ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 60 รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
12 สิงหาคม 2560

     12 ส.ค.60 เวลา 09.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 60
      โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองต้นเปา ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มต่างๆในตำบลต้นเปา เข้าร่วมในพิธีฯ ณห้องประชุม ชัน 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
12 สิงหาคม 2560

12 ส.ค.60 เวลา 09.00 น.นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบโล่แม่ดีเด่น ประจำปี 2560 ให้แก่แม่ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ฯลฯ อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นทั้ง 12 ท่านให้เป็นแบบอย่างสืบไป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
12 สิงหาคม 2560

     30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วย นายมานิตย์ ชูยกปิ่น กำนันตำบลต้นเปา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ว่างบริเวณ ลานราชา ซ.1 บ้านบ่อสร้าง เนื่องจากเอกชนเจ้าของที่ได้ทำการถมดินคร่อมลำเหมืองสาธารณะ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เวลาฝนตกน้ำไม่สามารถระบายลงลำเหมืองได้ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดหาร่องรอยเขตลำเหมือง และจะทำการแจ้งเจ้าของที่ ให้ทำการวางท่อหรืออื่นๆในลำดับต่อไป
30 มิถุนายน 2560

30 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยประชาชนในตำบลต้นเปา อาทิ กลุ่มผู้สุงอายุบ้านบ้านบ่อสร้าง กลุ่มกระดาษสาบ้านต้นเปา พนักงานบริษัทจอร์ทเจนเซ่น และพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนดวงใจถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
30 มิถุนายน 2560


30 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายพรชัย คำบุยเรือง รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมนายประพันธ์ ทินอุทัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจลำเหมือง บริเวณหมู่บ้านพฤกษา ซึ่งมีวัชพืช เศษขยะ ไม้เลื้อย ขึ้นปกคลุม ทำให้เวลาฝนตกน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ ทำให้น้ำท่วมขัง กระทบถึงหมู่ 2 บ้านหนองโค้ง โดยทางเทศบาลเมืองต้นเปาจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
30 มิถุนายน 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา กำหนดจัดการ
ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา เกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 โดยเฉพาะการขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุข ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา
08 มิถุนายน 2560

วันที่ 1 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น. นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานการประชุมคณะกรรการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบราชการ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับการประเมินผลแบบพลังกองทุนฯ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
01 มิถุนายน 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1