เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

การประชุม ก.ท.จ.

ศูนย์บริการ

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,404
เดือนที่แล้ว
3,266
ปีนี้
30,592
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
169,335
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214


ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
___14 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา ลงตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2563

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
___14 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา ลงตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสันกำแพง ในการหารือเกี่ยวกับการกำหนดจุดกลับรถและเกาะกลางถนน บนถนนทางหลวง 1317(เชียงใหม่-แม่ออน) ช่วงตำบลต้นเปา-เขตติดต่อตำบลสันกำแพง เพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

13 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.00 - 15.00 น.ณ อาคารศูนย์ชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง) เทศบาลเมืองต้นเปา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนฯ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร ดังนี้
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,672 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 706 คน

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง)
เบอร์ 1 นายเทวัญ บุญสวัสดิ์ ได้ 411 คะแนน
เบอร์ 2 นายพิทักษ์ คงอุดมทรัพย์ ได้ 262 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 20 บัตร
บัตรเสีย จำนวน 13 บัตร

08 กรกฎาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 จำนวน 10 วัดในตำบลต้นเปา

03 กรกฎาคม 2563

นายถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2563 นี้ ณ ห้องนิติการ ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา

03 กรกฎาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายชาย ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันกำแพง) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนฯ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2563 นี้

03 กรกฎาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการซึ่งผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์ผ้าใยสังเคราะห์เพื่อการส่งออก และเพื่อนำผลการตรวจประกอบการขอหนังสือรับรองสถานที่ตั้งแหล่งผลิตของสินค้า และการขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP

02 กรกฎาคม 2563

นายถวิล เมืองแทน หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2563 นี้ ณ ห้องประชุมร่มผกากรอง ชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา

02 กรกฎาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงาน ในการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปาประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา

02 กรกฎาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาล ที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นางไอรินทร์ อินคำเชื้อ ผู้อำนวยการกองคลัง 2.น.ส.ศิริลักษณ์ ดวงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน และ 3.นายธนกฤต คำมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา และให้การต้อนรับคณะที่มาส่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

01 กรกฎาคม 2563

 เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาเมืองต้นเปา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) รวมถึงอบรมให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย


____โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมและชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

24 มิถุนายน 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครและชี้แจงขั้นตอนการสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ให้แก่ผู้มาสมัครในวันนี้
***ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานนิติการ ชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
***สอบถามข้อมูล งานนิติการ สำนักปลัด โทร.081-9613300
18 มิถุนายน 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ฝ่ายการโยธา กองช่าง ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนหมู่ที่ 1 บ้านต้นเปาตลอดทั้งสาย

16 มิถุนายน 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกิจกรรม "วันไข้เลือดออกอาเซียน" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและร่วมกันแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นวิธีการป้องกันโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ณ สี่แยกบ่อสร้าง ในการนี้มีนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
 
 
15 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 28  (408 รายการ)