เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
2,668
เดือนที่แล้ว
3,554
ปีนี้
48,134
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
109,987
ไอพี ของคุณ
54.81.69.220


18 ก.ค.2562 คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกชั้นเรียนและเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนอีกครั้ง
ในวันที่ 22 กรกฏาคมนี้

18 กรกฎาคม 2562

การส่งเสริมและการป้องกันศัตรูพืช
____26 เม.ย.2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริม ช่วยเหลือ ป้องกันกำจัดศัตรูพืชตำบลต้นเปา (การเพาะเลี้ยงใส้เดือนฝอย สำหรับควบคุมหนอน แมลงและศัตรูพืช) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

26 เมษายน 2562

อบรมโครงการแอโรบิค
____26 เมษายน 2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดโครงการเต้นแอโรบิคและโภชนาการบำบัด เพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา

26 เมษายน 2562

วันเทศบาล ประจำปี 2562

____นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ในบรรดา #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด
____ซึ่งในปีนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ดังนี้ 1.กิจกรรมเคารพธงชาติและไหวศาลพระพรหม 2.กิจกรรมทำบุญเทศบาล 3.กิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 4.กิจกรรมเปิดและเจิมป้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปาอย่างเป็นทางการ 5.กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 6.กิจกรรมรดน้ำดำผู้สุงอายุ และ7.กิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชน จากมหาวิทยาลัยพายัพ

24 เมษายน 2562

ตรวจจุดบริการประชาชน 
____11 เม.ย.2562 เวลา 09.00 น.นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลเมืองต้นเปา ณ บริเวณหน้าปั้มแก๊สสี่แยกหลุยส์ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทุกกองงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 นี้

11 เมษายน 2562

ตรวจเยี่ยมและเปิดจุดบริการประชาชน ทม.ต้นเปา
________11 เม.ย.2562 เวลา 09.00 น. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
________ในการนี้มีนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานกู้ชีพ เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลต้นเปา ใ้ห้การต้อนรับและอยู่ประจำจุด ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 นี้

11 เมษายน 2562

ประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน2562
____10 เม.ย.2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวพบปะและ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา

10 เมษายน 2562

ประชุมปรองดองตำบลต้นเปา
_____9 เม.ย.2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานจัดประชุมการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลต้นเปา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อหารือถึงปัญหา ความต้องการของชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในตำบลต้นเปา ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าว ได้เชิญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา และผู้นำกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอโครงการต่างๆ พร้อมทั้งได้เสนอแนะการทำงานต่างๆของเทศบาลเมืองต้นเปาอีกด้วย

09 เมษายน 2562

____5 เม.ย.2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลต้นเปา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา โดยในวันดังกล่าว มีกิจกรรมการเรียนการสอนตัดตุงใส้หมู เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน

 
05 เมษายน 2562

ร่วมใจลดฝุ่นละอองและหมอกคควัน
______2 เม.ย.2562 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา ออกพ่นละอองฝอย สร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ และรดน้ำบนถนนสายหลักของแต่ละหมู่บ้านทุกวัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดหมอกควันพิษในปัจจุบัน
______พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนงดเผาทุกชนิด และสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ โดยการรดน้ำต้นไม้ ฉีดพ่นถนนหน้าบ้านเป็นประจำทุกวัน และขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านค่ะ

02 เมษายน 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองต้นเปา
นอกจากเทศบาลเมืองต้นเปา จะส่งเสริมด้านการศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว ส่งเสริมให้บริโภคผักปลอดสารพิษ โดยสอนให้เด็กๆทำแปลงด้วยตนเอง ปลูกผัก เก็บผักเอง นำไปเป็นอาหารกลางวัน และนำไปบริโภคในครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครัวเรือน ให้เป็นครอบครัวอบอุ่นต่อไป

06 มีนาคม 2562

6 มี.ค.2562 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองต้นเปา ออกสำรวจสถานประกอบการ/ ตรวจวัดป้ายร้านค้า และนำข้อมูลมาปรับลงในโปรแกรม Ltax3000/ LtaxQGIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนารายได้ จัดเก็บภาษีต่อไป 
____ในการนี้ต้องขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปาเป็นอย่างดียิ่ง

06 มีนาคม 2562

6 มี.ค.2562 นายจักริน อมรศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 1 ม.9 บ้านแม่โฮม เพื่อประโยชน์สุงสุดของทางราชการ

06 มีนาคม 2562

6 มี.ค.2562 งานสาธารณูปโภค กองช่าง ลงพื้นที่ทำการขยายไหล่ทางบริเวณก่อนถึงวัดพระป้านพระนอนแม่ปูคา ม.5 เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน

06 มีนาคม 2562

____5 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับกองร้อยพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 3 จัดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา 
____การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆในตำบลต้นเปา และพนักงานของเทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

06 มีนาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (258 รายการ)