เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
526
เดือนที่แล้ว
5,315
ปีนี้
15,529
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
154,272
ไอพี ของคุณ
18.207.130.162


ล้างตลาดอุ้ยทา พร้อมทำความสะอาด #พิชิตโควิด19 เทศบาลเมืองต้นเปา นำโดย นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดตลาดอุ้ยทา เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID19 และโรคอื่นๆ

#โรคอุบัติใหม่ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #สู้ไปด้วยกัน

25 มีนาคม 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (Covid-19)และการจัดทำหน้ากากาอนามัย ในตำบลต้นเปา จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา  เพื่ออบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (Covid-19)และทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

16 มีนาคม 2563

เทศบาลเมืองต้นเปา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้นำเจลล้างมือแอลกอฮอล มอบให้กับทุกกอง รวมถึงเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ และบริเวณจุดสแกนนิ้วเข้างาน และมอบหน้ากากอนามัยแก่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา


และขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ล้างมือด้วยเจล ก่อนเข้างานและหลังเลิกงาน และผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองต้นเปา สามารถล้างมือได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือตามห้องต่างๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

04 มีนาคม 2563

เทศบาลเมืองต้นเปา โดยนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานปรึกษาหารือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้ำกลุ่มสตรี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลต้นเปา ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองต้นเปา (13.00 น.)

02 มีนาคม 2563

เทศบาลเมืองต้นเปา ได้จัดพิธีลงนามบักทึกความร่วมมือโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองตำบลต้นเปา ระหว่าง เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และ สภาวัฒนธรรมตำบลต้นเปา โดย นายมานิตย์ ชูยกปิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลต้นเปา จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ สี่แยกบ่อสร้าง โดยจะมีกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมสรงน้ำพระและแห่ไม้ค้ำสลี 2.กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น (14.00น.)

02 มีนาคม 2563

เทศบาลเมืองต้นเปา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับมอบหมายจาก นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้นำเครื่องสูบน้ำ ไปช่วยเหลือเกษตรกร หมู่ 9 โดยการสูบน้ำจากลำน้ำแม่โฮม เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้น

26 กุมภาพันธ์ 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประธานคณะทำงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2563 ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันในพื้นที่ และการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2563
ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตน ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ นอกจากนี้ เทศบาลเมืองต้นเปาได้จัดทำพื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 ไว้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการต่างๆ ดังนี้
1.รณรงค์งดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด
2.สำรวจพื้นที่รกร้าง พื้นที่เสี่ยงในตำบลต้นเปา และทำหนังสือถึงเจ้าของที่ ให้ดูแลพื้นที่ของตัวเอง ไม่ไห้มีการเผาหรือทิ้งขยะ
3.จัดกิจกรรมลดการเผาเศษไม้ ใบไม้ และให้ประชาชนทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือน โดยการให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกทำปุ๋ยหมัก
4.ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างถนนเส้นทางสายหลักในตำบลต้นเปาทุกวัน
5.ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นละอองน้ำเป็นประจำทุกวัน

เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี และเป็นการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2563 โดยเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ดำเนินการอย่างจริงจังและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าปัญหาหมอกควันจะคลี่คลายที่ดีขึ้น

25 กุมภาพันธ์ 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย การจัดกิจกรรมร่มบ่อสร้างมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ซึ่งได้จัดไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ให้แก่
1.โรงเรียนผู้สุงอายุเทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 38,000 บาท
2.ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สุงอายุและคนพิการ จำนวน 50,000 บาท
3.กองทุนสวัสดิการ อสม.ตำบลต้นเปา จำนวน 10,000 บาท
4.กองทุนช่วยเหลือด้านสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 38,130 บาท

โดยมีประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในตำบลต้นเปา ร่วมเป็นสักขีพยาน

21 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ.2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้และใบไม้ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดการเผาขยะและเศษกิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน บรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ นำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเป็นปุ๋ยแจกจ่ายคืนแก่ชุมชน เพื่อนำไปเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและการเกษตรอื่นๆต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอเชิญทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะจากเศษกิ่งไม้และใบไม้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยกำหนดให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 

21 กุมภาพันธ์ 2563

 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมสรุปผลการแข่งขันกีฬาต้นเปาเกมส์ ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสรุปและหารือแนวทางการแข่งขันกีฬาต้นเปาเกมส์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา

20 กุมภาพันธ์ 2563

 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งได้กำหนดจัดงานในวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา

20 กุมภาพันธ์ 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆดังนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันกำแพง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเปา เยี่ยมบ้านบ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 : นางสมศรี กลิ่นจันทร์กลั่น อายุ 78 ปี ผู้ป่วยติดเตียงและมีความพิการประเภทที่่ 4 ด้านจิตใจและพฤติกรรม อาศัยอยู่กับนางประเทือง มูลเสน อายุ 82 ปี (พี่สาว) ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ได้มอบของใช้ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ในระดับหนึ่ง ​20.02.2563 เวลา​ 10.00 น.

20 กุมภาพันธ์ 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้นายประพล อินต๊ะมูล หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธา ลงพื้นที่สำรวจและติดตั้งป้ายทางโค้ง ณ หมู่ 1 บ้านต้นเปา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

19 กุมภาพันธ์ 2563

 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบพื้นที่สาธารณะทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ที่คาดว่าจะมีการทิ้งขยะ และเพื่อป้องกันการเผาขยะในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
___ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านต้นเปา สำรวจพื้นที่ 2 จุดในซอย 7 ที่มีการนำขยะและเศษไม้มาทิ้ง และได้แจ้งเจ้าของที่ ให้ดูแลและระวังไม่ให้มีการเผาอีก เนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03.00 น.มีเหตุเพลิงไหม้บริเวณดังกล่าว ก่อให้เกิดมลพิษแก่ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการระงับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
___และตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโค้ง ที่มีการลักลอบทิ้งขยะ โดยเทศบาลเมืองต้นเปา จะทำการประชุมและขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะต่อไป

19 กุมภาพันธ์ 2563

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้นายประพล อินต๊ะมูล หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธา ลงพื้นที่สำรวจและติดตั้งไฟกระพริบ ณ บริเวณทางโค้งหมู่ 1 บ้านต้นเปา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

18 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (310 รายการ)