แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,343
เดือนที่แล้ว
4,500
ปีนี้
40,974
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
179,717
ไอพี ของคุณ
54.237.183.249


ตัดต้นไม้ใหญ่ ที่ล้มพาดหลังคาบริษัท ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และงานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง ได้รับมอบหมายจากนายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ตัดต้นไม้ใหญ่ ที่ล้มพาดหลังคาบริษัท ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

23 กันยายน 2563

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ติดตั้งและสูบน้ำท่วมขัง ข้างหมู่บ้านฟ้าหลวง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา13.30 น. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ติดตั้งและสูบน้ำท่วมขัง ในสวนกล้วย ข้างหมู่บ้านฟ้าหลวง

22 กันยายน 2563

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ติดตั้งและสูบน้ำท่วมขัง บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 1 โครงการคันทรีโฮม,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา10.00 น. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ติดตั้งและสูบน้ำท่วมขัง บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 1 โครงการคันทรีโฮม

22 กันยายน 2563

 ลงพื้นที่ตรวจข้อร้องเรียนในด้านต่างๆในพื้นที่หมู่บ้านหนองโค้ง ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานนิติการและงานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจข้อร้องเรียนในด้านต่างๆในพื้นที่หมู่บ้านหนองโค้ง หมู่บ้านบ่อสร้างแกรนด์วิว และชุมชนเอื้ออาทรสันกำแพง
21 กันยายน 2563

ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กพิการและคนพิการในตำบลต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กพิการและคนพิการในตำบลต้นเปา ตามโครงการอาหารปันสุขสำหรับเด็กพิการและคนพิการ โดย Family Connection Foundation Bread for Life Project ร่วมกับโครงการ RICD Wheelchair Project สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 350 ชุด ณ เทศบาลเมืองต้นเปา.

17 กันยายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 18.00น. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองต้นเปา นำโดยผู้อำนวยการ
กองคลัง, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 สถานบริการที่มีลักษณะคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำนวน 2 ร้าน ประกอบด้วย ร้านสามพี่น้องสามแซ่บและร้านล้านเล่า

16 กันยายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน ร้านรับซื้อของเก่าหมู่ที่ 1 และหมู่บ้านเอื้ออาทร,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 10.00 น. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานนิติการ และงานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน บริเวณร้านรับซื้อของเก่าหมู่ที่ 1 และบริเวณภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร

11 กันยายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลเมืองต้นเปา เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.การรายงานผลโครงการสำรวจประเมินความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในการจัดซื้อที่ดินขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ 2.การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
3.การขอความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศที่ดินให้แก่เทศบาล
4.การขออนุมัติโอนงบ ขยายเวลากันเงิน ในหมวดต่างๆ

10 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
10 กันยายน 2563

เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมทำบุญสลากภัต ณ วัดพระนอนแม่ปูคา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา นำโดย นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา  นำคณะพนักงานเทศบาลร่วมทำบุญสลากภัต ณ วัดพระนอนแม่ปูคา วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 13.00 น .

10 กันยายน 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 18.00น. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ,เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ , ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหนองโค้ง และผู้ใหญ่บ้านบ่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 สถานบริการที่มีลักษณะคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำนวน 3 ร้าน ประกอบด้วย ร้านเรือทอง,ร้านบ่อสร้างคาเฟ่ และร้าน Yellow I ron Bar

09 กันยายน 2563

กองช่างลงพื้นที่ ตัดหญ้า 2 ข้างทาง และในที่สาธารณะ ณ ม.5 บ้านสันพระเจ้างาม ม.8 บ้านสันป่าค่า และ ม.9,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายฝ่ายการโยธา กองช่าง ตัดหญ้า 2 ข้างทาง และในที่สาธารณะ ณ ม.5 บ้านสันพระเจ้างาม ม.8 บ้านสันป่าค่า และ ม.9 บ้านแม่โฮม

04 กันยายน 2563

กิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูคนพิการและผู้สูงอายุ ณ  เทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

กิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูคนพิการและผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองต้นเปา มีการทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ขาดภาวะพึ่งพิง ให้มีการตรวจร่างกาย การสอนออกกำลังกาย การพูดคุยให้กำลังใจ โดยมีสท.วารุณี ใจบุญมา ประธานศูนย์ฯ และ อสม. ตำบลต้นเปา มาดูแลและสอนออกกำลังกายท่าต่างๆแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

03 กันยายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจกิจการที่ยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานประกอบกิจการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 10.00 น. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจกิจการที่ยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร และสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

01 กันยายน 2563

 กองช่าง ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรและถนนข้างป่าช้าสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย ฝ่ายโยธา(ทีมตัดต้นไม้) กองช่าง ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อป้องกันการหักโค่นหากมีพายุ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรและถนนข้างป่าช้าสันป่าค่า

01 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 35  (511 รายการ)