เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  วิสัยทัศน์ ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลต้นเปา ต้องได้รับการดุแลอย่างทั่วถึง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,174
เดือนที่แล้ว
4,481
ปีนี้
3,174
ปีที่แล้ว
76,890
ทั้งหมด
141,917
ไอพี ของคุณ
18.207.240.35


นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีการศึกษาที่ 2563 และร่วมกิจกรรมแลกของขวัญกับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ เทศบาลเมืองต้นเปา 

03 มกราคม 2563

นางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก อบต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสินค้าโอทอปในพื้นที่ตำบลต้นเปา

18 ธันวาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ อีเอ้าท์ฟิตติ้ง วัลเล่ย์รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเขียนแผนต่างๆ และในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัช หล้านามวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

14 ธันวาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา
และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัช หล้านามวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาเป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีต่างๆในองค์กร

13 ธันวาคม 2562

 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปลูกดอกไม้ และไม้ประดับ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เตรียมต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวเมืองต้นเปาที่จะถึงนี้

19 พฤศจิกายน 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง เพื่อให้สะอาด พร้อมสำหรับบริการผู้มาติดต่อราชการอำเภอยิ้ม และเป็นการเตรียมต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวเมืองต้นเปาที่จะถึงนี้

19 พฤศจิกายน 2562

 นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปหมู่บ้านสันป่าค่า เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรมของแต่ละหมู่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านสันป่าค่า

18 พฤศจิกายน 2562

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้กองสาธารณสุข นำโดย ผอ.ชาย ถนอมสัตย์ พร้อมด้วยงานนิติกร และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัด ลงพื้นที่ ตรวจสอบเหตุร้องเรียน กรณีการเลี้ยงไก่ หมู่ 9 บ้านแม่โฮม และเหตุร้องเรียน กรณีสุนัขส่งเสียงดัง หมู่บ้านจรรยาลักษณ์

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ และให้ดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด และจะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลอีกครั้ง

14 พฤศจิกายน 2562

กองช่าง ฝ่ายการโยธา ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้ดำเนินการจัดทำฝารางระบายน้ำ เพื่อนำไปสลับกับฝาระบายน้ำที่ชำรุดและเสียหาย ภายในบริเวณเขตตำบลต้นเปา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน

หากพบเห็นฝารางระบายน้ำชำรุด ให้รีบแจ้งเทศบาลเมืองต้นเปาทันที ➡️ รับเรื่องร้องเรียน สายตรงผู้บริหาร :www.tonpao.go.th ➡️ 053-338048-9

13 พฤศจิกายน 2562


นางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ (วงแหวนรอบ๓) ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตั้งแต่บริเวณสี่แยกสันกลางถึงบริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสันกำแพง ณ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพงฯ

30 ตุลาคม 2562

เทศบาลเมืองต้นเปา โดย นางพยอม สาสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และ นายเสกสรร บุญตันจีน ประธานกลุ่มท่องเที่ยวตำบลต้นเป แถลงข่าวและชวนแอ่วบ่อสร้างไนท์บาร์ซ่า (Borsang Night Bazaar) มีของกิ๋นของลำ ของใช้ ของที่ระลึกมากมาย ดนตรีม่วนๆ หื้อทุกท่านได้มากอย มาผ่อเจ้า

มาแอ่วได้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 15.00–23.00 น. เริ่ม 1 พฤศจิกายน 62 นี้
ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เน้อ

จะไปลืมพกถุงผ้ามาใส่คัวตวย งดถุงพลาสติก ลดโลกร้อนตวยกั๋นเน้อ

08 ตุลาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รับมอบบ้านและห้องน้ำ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส /ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562 หรือกิจกรรม CSR เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ในเขต ทม.ต้นเปา จำนวน 5 หลัง เป็นเงิน 205,000 บาท และในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสันกำแพง ได้ส่งมอบแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ในเขต ทม.ต้นเปา โดยมีกำนันตำบลต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี

03 ตุลาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปรับปรุงบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา และปลูกดอกไม้ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปาและเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

ในการนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น  เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สวยงามค่ะ

02 ตุลาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย กองช่าง ฝ่ายการโยธา ลงพื้นที่ตัดหญ้าข้างทางหมู่ที่ 2 บ้านหนองโค้ง ตลอดทั้งสายและซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกสบายขึ้น

#ทุกท่านสามารถแจ้งคำร้องขอ #หรือร้องเรียนสายตรงผู้บริหาร #www.tonpao.go.th 

02 ตุลาคม 2562

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และนายประชัน ญี่นาง ผู้ใหญ่บ้านต้นเปา ร่วมบันทึกเทปรายการวีทีวีตะลุยชุมชน และรายการล้านนาโซไซตี้ by wetv ประชาสัมพันธ์หมวกและตะกร้า ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ ของกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านต้นเปา เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็นการรณรงค์ให้มีการรีไซเคิลกระป๋องน้ำอัดลม ให้เป็นผลิตภัณฑ์หมวกและตะกร้า ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

#ติดตามรายการวีทีวีตะลุยชุมชน และรายการล้านนาโซไซตี้ by wetv ได้ทุกวันเสาร์เวลา 20.45 น.

ทาง

1.เพจ : ล้านนาโซไซตี้ by wetv

2.ช่อง 46 c-sat (ซีแซท) ภาคเหนือ HD ทั้งในระบบเคเบิลและจานดาวเทียม IPM

26 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (281 รายการ)