เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
331
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไป การประเมินคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เทศบาลเมืองต้นเปา ได้เข้ารับการประเมินตัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ส่งผลให้การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลต้นเปา และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
 
โดยผลการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองต้นเปา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (เทศบาลขนาดใหญ่) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับประชาชนในตำบลต้นเปาทุกท่าน

 
01 กันยายน 2566