เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
393
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 2566
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 4 งานบริการ คือ งานด้านโยธา งานด้านการศึกษา งานด้านเทศกิจหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านรายได้หรือภาษี
 
ผลสรุปพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคะแนนเท่ากับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจงานด้านการศึกษา เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ งานด้านเทศกิจหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านโยธา และงานด้านรายได้หรือภาษี ตามลำดับ 

 
22 กันยายน 2566


ไฟล์เอกสาร PDF