เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
281
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
34,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,147
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
1
ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างรายวัน ส่วนงานจัดเก็บขยะ และ ส่วนงานกู้ชีพ ค่าจ้างรายวัน,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา รับสมัครลูกจ้างรายวัน ส่วนงานจัดเก็บขยะ และ ส่วนงานกู้ชีพ ค่าจ้างรายวัน วันละ 340 บาท สนใจสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
- เอกสารประกอบการรับสมัคร -
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ติดไว้ที่ใบสมัคร จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-338048 ต่อ 304
10 พฤษภาคม 2566

แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนทางจริยธรรม ของเทศบาลเมืองต้นเปา Dos & Don

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองต้นเปาลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปาต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอและต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม โดยมีการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ 

(รายละเอียดปรากฎในโปสเตอร์)

28 เมษายน 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มรส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือแบบวัด EIT ประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ทางเทศบาลเมืองต้นเปาได้ประชาสัมพันธ์ Qr- Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองต้นเปา โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตั้วชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

27 เมษายน 2566

ขอเชิญร่วมงานปีใหม่เมือง เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเชิญร่วมงานปีใหม่เมือง เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมอำเภอยิ้ม(สี่แยกบ่อสร้าง)

31 มีนาคม 2566

รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : อยู่ที่ไหนก็ใช้สิทธิเลือกตั้งได้,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
---------
14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
.
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info
.
27 มีนาคม 2566

รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเชียงใหม่
27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง ราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด,ห้องชุดฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
27 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
24 มีนาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
23 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อจัดงานแอ๋วม่วน กินลำ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เรื่อง การแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อจัดงานแอ๋วม่วน กินลำ
ตามที่เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ตรวจพบการโฆษณางานแอ่วม่วน ถิ่นลำ 24-28 มี.ค.66 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลสี่แยกบ่อสร้าง โดยมีการจัดกิจกรรมในงาน สินค้าราคาถูก อาหารนานาชนิด คอนเสิร์ตศิลปินดัง
รำวงย้อนยุคและสวนสนุกชุดใหญ่ ในโลกโซเชียล โดยมีการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของทางเทศบาลเมืองต้นเปาร่วมจัดงานดังกล่าว
เทศบาลเมืองต้นเปา ขอเรียนว่า เทศบาลเมืองต้นเปา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแอ๋วม่วน
กิ๋นลำ 24 - 28 มี.ค.66 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลสี่แยกบ่อสร้าง แต่อย่างใด
จึงขอแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อ ในการแอบอ้างครั้งนี้ และทั้งนี้ เทศบาลเมืองต้นเปาได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อจะให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
21 มีนาคม 2566

ประกาศ ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
21 มีนาคม 2566

ประกาศ ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
21 มีนาคม 2566

ประกาศ ใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
21 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 29  (428 รายการ)