เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
281
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
34,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,147
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

ร้อยตรีวิโรจน์  โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมหมาย อินเพลา เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร้อยตรีนิทัศน์ มาสกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ดาบตำรวจสมบูรณ์ ชัยชมภู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา นายบุญชม ใจคำปัน รองประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา เข้าร่วมและถวายพานพุ่มดอกไม้สด ในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการน้อมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมอบพระราชอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโตและมีความเข้มแข็งมาเป็นลำดับ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่


 
18 มีนาคม 2566