เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
375
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
1
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพิ่มพื้นที่สีเขียว และขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ “เชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม”

30 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยการติดตั้งป้ายร้านอาหาร ในเขตที่สาธารณะ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ นายธนกฤต แจ้งสกุล หัวหน้างานเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยการติดตั้งป้ายร้านอาหาร เนื่องจากมีการติดตั้งป้ายในเขตสาธารณะ จึงขอความร่วมมือให้ทำการย้ายป้ายออก ภายใน 7 วัน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางสาธารณะ

30 พฤศจิกายน 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา 09.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและติดตามงาน การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ การคัดเลือกพ่อดีเด่นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารโดมร่มฉัตรบริรักษ์ และกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระพระเกียรติฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ สถานฌาปณกิจ บ้านสันป่าค่า
 
โดยมีจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
30 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ผิวถนนในซอยอินเตอร์มินิกอล์ฟ ในพื้นที่ ม.8 บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา10.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมด้วย ร้อยตรีนิทัศน์ มาสกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ดต.สมบูรณ์ ชัยชมภู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวถนนในซอยอินเตอร์มินิกอล์ฟ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า ซึ่งประชาชนใช้สัญจรไปมาและมีการร้องเรียนเข้ามายังเทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชน เทศบาลเมืองต้นเปาจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนในบางจุด และจะประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
 
30 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรางระบายน้ำ ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านสันช้างมูบ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 11.30 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยร้อยตรีนิทัศน์ มาสกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรางระบายน้ำ ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านสันช้างมูบ เพื่อให้ประชาชนและผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนน รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

 

30 พฤศจิกายน 2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 13.30 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายวัศพล กาวีอิ่น รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองต้นเปา และมอบนโยบายรวมถึงติดตามการดำเนินงาน โดยมีจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผกากรอง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
30 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองโค้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้งานตัดกิ่งไม้ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองโค้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ี่ได้เข้าดำเนินการตัดเก็บกิ่งไม้ที่ขึ้นสูงรกออกให้เป็นที่เรียบร้อย ป้องกันไม่ให้หักโค่นหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พิษที่อาจทำอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชน

30 พฤศจิกายน 2566

อปพร.เทศบาลเมืองต้นเปารับมอบนโยบาย เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นPM2.5,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

อปพร.เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมพิธีรับมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ครั้งที่ 2/2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมผกากรอง เทศบาลเมืองต้นเปา นายอุทัย จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา/ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ครั้งที่ 2/2566 ในการพิจารณารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับมติที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทุกๆ 6 เดือน จำนวน 2 ครั้ง
 
คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วย
1.นายอุทัย จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล/ประธานคณะกรรมการฯ
2.ดาบตำรวจต่อกานต์ สวภาพสกุล สมาชิกสภาเทศบาล
3.นายทอง เงินถา สมาชิกสภาเทศบาล
4.นายอินจันทร์ ช่างสาร ประชาคมท้องถิ่น
5.นายณัฐวุฒิ วงศ์คม หัวหน้าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง
6.นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสร้างนรากรประสาท
7.นายชัยสิทธิ์ เรืองศิลป์สุวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8.นายมานิตย์ ขอดแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
9.นางสุนันทรา ประพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
10.นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
29 พฤศจิกายน 2566

ทม.ต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก ทต.สารภี และหารือแนวทางการกำหนด TOR การจัดซื้อรถพยาบาล(กู้ชีพ),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจาก ทต.สารภีและหารือแนวทางในการกำหนด TOR การจัดซื้อรถพยาบาล(กู้ชีพ) เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
29 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมการตรวจประเมินและเฝ้าระวังสุขาภิบาล ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2567,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร, โรงเรียน/สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานที่สะสมอาหาร ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2567 และลงสุ่มตรวจ (SI-2) จำนวน 4 ร้าน ประกอบไปด้วย
 
1. ร้านรสทิพย์
2. ร้านตั้งตัวฮะ
3. ร้านเรียวตะชาบู
4. ร้านกุ้งเผาสุพรรณ
5. โรงเรียนอนุบาลบวรทัต
6. ร้านข้าวต้มบ่อสร้าง
 
เพื่อเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหารในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา และเพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหารของสถานประกอบการร้านอาหาร สถานที่สะสมอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการรับประทานอาหารต่อไป
29 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมต้อนรับนายกฯ เศรษฐา ที่มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ณ ศูนย์โอทอปเชียงใหม่,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา13.30 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วย นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายวัศพล กาวีอิ่น รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร้อยตรีนิทัศน์ มาสกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาล และจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศูนย์โอทอป เชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยหารือร่วมกับกลุ่ม Young Otop และกลุ่มผู้ประการโอทอปเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันและขยายตลาดสินค้าโอทอปไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 10,000 ล้านบาทมาหลายปี จึงอยากให้รัฐบาลมาช่วยขยายเพดาน
โดยปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการโอทอปกว่า 2,500 ราย มีผลิตภัณฑ์กว่า 7,000 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ อาทิ สลุงเงิน เครื่องเคลือบดินเผาศิลาดล เครื่องแกะสลัก เครื่องเขิน เสื้อผ้าพื้นเมืองที่มีการประยุกต์ที่ทันสมัย และอื่นๆอีกมากมาย
สำหรับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ถือเป็น Soft Power ที่มีความโดดเด่น และยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เชื่อว่าการหารือครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมผลักดัน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่ได้อย่างแน่นอน
**********************
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
29 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมการตรวจประเมินและเฝ้าระวังสุขาภิบาล ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2567,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

09.30น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินและเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร, โรงเรียน/สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานที่สะสมอาหาร ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2567 ซึ่งลงสุ่มตรวจ (SI-2) จำนวน 4 ร้าน ประกอบไปด้วย
1. ร้าน 90’S
2. ร้านจิ๊บไก่อบโอ่ง
3. ร้านเจ๊สุเย็นตาโฟนครสวรรค์
4. ร้านหนุ่ยรสแซ่บเมืองอุบล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา และเพื่อใช้สุ่มตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหารของสถานประกอบการร้านอาหาร สถานที่สะสมอาหาร อีกทั้งให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร

28 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองต้นเปา จัดเก็บกระทงในลำน้ำแม่โฮม,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
 
เวลา 10.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ และฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการจัดเก็บกระทงในลำน้ำแม่โฮม จำนวน 3 จุด นับได้ 3,000 กระทง เพื่อเป็นการป้องกันน้ำเน่าเสียที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะให้แก่ลำน้ำ รวมถึงเพื่อปรับสภาพลำน้ำแม่โฮมให้กลับมาคงสภาพดังเดิมต่อไป ทมเทศบาลเมืองต้นเปาต้นเปา ขอขอบคุณทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานยี่เป็งตำบลต้นเปา และมาร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งและร่วมลอยกระทงในครั้งนี้
28 พฤศจิกายน 2566

ผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ งานประเพณียี่เป็งตำบลต้นเปา ประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 13.00 น. ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ เนื่องในงานประเพณียี่เป็งตำบลต้นเปา ประจำปี 2566 ดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านบวกเป็ด
รางวัลที่ 2 ได้แก่ รร.บ้านหนองโค้ง
รางวัลที่ 3 ได้แก่ รร.บ้านบ่อสร้าง
รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ บ้านต้นเปา บ้านหนองโค้ง บ้านบ่อสร้าง บ้านต้นผึ้ง บ้านสันป่าค่า บ้านแม่โฮม และรร.วัดสันมะฮกฟ้า และในการนี้ ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบหมายให้ นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปาและสมาชิกสภาเทศบาล กล่าวขอบคุณและมอบรางวัลชมเชยการประกวดกระทงประดิษฐ์ ส่วนรางวัลที่ 1-3 จะเข้ารับรางวัล ณ เวทีพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งตำบลต้นเปา ในค่ำคืนนี้ สำหรับกระทงทั้ง 10 กระทง เทศบาลเมืองต้นเปา จะนำมาจัดแสดง ณ บริเวณพิธีเปิดงานฯ ต่อไป
27 พฤศจิกายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 114  (1708 รายการ)