เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,839
ปีนี้
8,839
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
358,159
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
1
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ณ หมู่ 10 บ้านสันช้างมูบ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรี เมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ ม.10 บ้านสันช้างมูบ เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการและนำปัญหา ความต้องการนั้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ กองการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก กองช่าง ชี้แจงโครงการก่อสร้างของเทศบาลฯที่ได้ดำเนินการ โครงการการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลเมืองต้นเปา และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ และสำนักปลัด ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการต่างๆของเทศบาลเมืองต้นเปา ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
27 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาและจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 45 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชน ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
26 มกราคม 2566

การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา หมู่ที่่ 8 บ้านสันป่าค่า ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ม.8 บ้านสันป่าค่า
-------------------------------------------------------------------
26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายชรินทร์ แก้วนำ นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรี ดต.สมบูรณ์ ชัยชมพู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่่ 8 บ้านสันป่าค่า เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการและนำปัญหา ความต้องการนั้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ กองการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก กองช่าง ชี้แจงโครงการก่อสร้างของเทศบาลฯที่ได้ดำเนินการ โครงการการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลเมืองต้นเปา และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ และสำนักปลัด ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการต่างๆของเทศบาลเมืองต้นเปา ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
26 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 13.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ นายชรินทร์ แก้วนำ นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
26 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th

เวลา 09.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้  นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตากไบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 46 ตน ในโอกาสมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน  ณ เทศบาลเมืองต้นเปา

25 มกราคม 2566

การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ณ หมู่ 7 บ้านสันมะฮกฟ้า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายนายชรินทร์ แก้วนำ นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่่ 7 บ้านสันมะฮกฟ้า เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการและนำปัญหา ความต้องการนั้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ กองการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก กองช่าง ชี้แจงโครงการก่อสร้างของเทศบาลฯที่ได้ดำเนินการ โครงการการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลเมืองต้นเปา และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ และสำนักปลัด ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการต่างๆของเทศบาลเมืองต้นเปา ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
25 มกราคม 2566

การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ณ หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายชรินทร์ แก้วนำ จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่่ 3 บ้านบ่อสร้าง เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการและนำปัญหา ความต้องการนั้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ กองการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก กองช่าง ชี้แจงโครงการก่อสร้างของเทศบาลฯที่ได้ดำเนินการ โครงการการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลเมืองต้นเปา และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ และสำนักปลัด ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการต่างๆของเทศบาลเมืองต้นเปา ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
24 มกราคม 2566

การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ณ หมู่ 1 บ้านต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายชรินทร์ แก้วนำ นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่่ 1 บ้านต้นเปา เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการและนำปัญหา ความต้องการนั้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ กองการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก กองช่าง ชี้แจงโครงการก่อสร้างของเทศบาลฯที่ได้ดำเนินการ โครงการการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลเมืองต้นเปา และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ และสำนักปลัด ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการต่างๆของเทศบาลเมืองต้นเปา ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
23 มกราคม 2566

การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ณ หมู่ 2 บ้านหนองโค้ง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายชรินทร์ แก้วนำ นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่่ 2 บ้านหนองโค้ง เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการและนำปัญหา ความต้องการนั้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ กองการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก กองช่าง ชี้แจงโครงการก่อสร้างของเทศบาลฯที่ได้ดำเนินการ โครงการการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลเมืองต้นเปา และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ และสำนักปลัด ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการต่างๆของเทศบาลเมืองต้นเปา ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
23 มกราคม 2566

มอบของที่ระลึกให้ Mr. Heru Prasetya Program Director of Mataya arts&heritage,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 18.00 น.ณ ร้านอาหารบ้านนา ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และ จ่าสิบตรีประสิทธิ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา มอบของที่ระลึกให้แก่ Mr. Heru Prasetya Program Director of Mataya arts&heritage และคณะฯ เพื่อเป็นการขอบคุณที่องค์กร Mataya arts&heritage จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้นำคณะปราชญ์ชาวบ้านและศิลปิน มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำร่มและการแสดงวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ในงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ในการนี้ นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ นายอำเภอสันกำแพง และอ.อนันต์ สุคันรส วัฒนธรรมอำเภอสันกแพง ได้มอบของที่ระลึกให้คณะดังกล่าวด้วย
สำหรับการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐอินโดเนีเซีย โดยองค์กร Mataya arts&heritage จากการนำของ Mr. Heru Prasetya Program Director of Mataya arts&heritage เป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมา ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านทำร่มบ้านบ่อสร้างและหมู่บ้านทำร่ม ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนการแสดงวัฒนธรรมอื่นๆได้อย่างงดงาม ประทับใจนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด
23 มกราคม 2566

ผลการประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ นายอำเภอสันกำแพง ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ประจำปี 2566 ที่ได้รับรางวัล ในงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 ณ เวทีสี่แยกบ่อสร้าง ดังนี้
ธิดาร่มบ่อสร้าง ประจำปี 2566 หมายเลข 15 น้องริน น.ส.อสมาภรณ์ ปัญญาฟู อายุ 19 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองอันดับ 1 หมายเลข 29 น้องแยม น.ส.ณัฐชนก เคลือบนอก อายุ 23 ปี
รองอันดับ 2 หมายเลข 16 น้องน้ำหนึ่ง น.ส.น้ำหนึ่ง แวนเดอแวน อายุ 18 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
รองอันดับ 3 หมายเลข 26 น้องใบเตย น.ส.ปัญฑิตา ราชวัตร อายุ 19 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองอันดับ 4 หมายเลข 9 น้องข้าวฟ่าง น.ส.ณภัทรจีรา กันทา อายุ 17 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ โรงเรียนพร้าวพิทยาคม
ขวัญใจสื่อมวลชน หมายเลข 23 น้องใบเฟิร์น น.ส.ฐิติพร พินผ่อง อายุ 20 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ขวัญใจประชาชน หมายเลข 27 น้องแอม น.ส.นพรัตน์ เงินสุข อายุ 18 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ โรงเรียนสันกำแพง
22 มกราคม 2566

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นรับฟังปัญหาชาวอำเภอสันกำแพง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นรับฟังปัญหาชาวอำเภอสันกำแพง พร้อมเร่งสนับสนุนการสรรค์สร้างการท่องเที่ยวของอำเภอสันกำแพง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ร่วมให้การต้อนรับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาจากหน่วยงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”
20 มกราคม 2566

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ปีที่ 2,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ปีที่ 2 ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสผู้กระทำผิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ ตามนโยบายรัฐบาลในการเร่งสร้างโอกาสด้านอาชีพ และมีรายได้มั่นคง ด้วยการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพได้ และยังช่วยขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคมอย่าครบวงจร
20 มกราคม 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 17.00 น.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทสกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง โดย นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพี่น้องประชาชนหมู่บ้านบ่อสร้าง ร่วมให้การต้อนรับ
20 มกราคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างฯ,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 ซึ่งจะเปิดงานในวันพรุ่งนี้ และกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
19 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 83  (1242 รายการ)