เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
244
เดือนนี้
721
เดือนที่แล้ว
10,105
ปีนี้
67,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
417,147
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 256627 มี.ค. 2566
2รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 256518 ส.ค. 2565
3โครงการวันเทศบาล ประจำปี 25656 พ.ค. 2565
4มาตรการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
5การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
6รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
7รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน29 เม.ย. 2565
8รายงานผลการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม-เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต22 เม.ย. 2565
9รายงานผลการอบรมเทคนิคการพัฒนาและสร้างคุณการบริการที่เป็นเลิศ22 เม.ย. 2565
10รายงานผลการบริหารงานบุคคล22 เม.ย. 2565
11รายงานผลการปฐมนิเทศพนักงาน22 เม.ย. 2565
12กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 256528 มี.ค. 2565
13คัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 25647 พ.ค. 2564
14รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันเทศบาล ประจำปี 25646 พ.ค. 2564
15รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 256426 เม.ย. 2564
16รายงานผลการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 256426 เม.ย. 2564
17รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 (นายชาย ถนอมสัตย์)15 ก.ค. 2563
18รายงานผลการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น รุ้นที่ 79 (จัดทำโดย นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ)15 ก.ค. 2563
19สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)15 ก.ค. 2563
20รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี6324 เม.ย. 2563

1 2   >>  >|