เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
281
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
34,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,147
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 256518 ส.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
3การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
4รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน29 เม.ย. 2565
6รายงานผลการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม-เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต22 เม.ย. 2565
7รายงานผลการอบรมเทคนิคการพัฒนาและสร้างคุณการบริการที่เป็นเลิศ22 เม.ย. 2565
8รายงานผลการบริหารงานบุคคล22 เม.ย. 2565
9รายงานผลการปฐมนิเทศพนักงาน22 เม.ย. 2565
10คัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 25647 พ.ค. 2564
11รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันเทศบาล ประจำปี 25646 พ.ค. 2564
12รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 256426 เม.ย. 2564
13รายงานผลการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 256426 เม.ย. 2564
14รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 (นายชาย ถนอมสัตย์)15 ก.ค. 2563
15รายงานผลการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น รุ้นที่ 79 (จัดทำโดย นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ)15 ก.ค. 2563
16สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)15 ก.ค. 2563
17รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี6324 เม.ย. 2563
18รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 256111 ก.ค. 2562
19สรุปผลแบบสำรวจ ความพึงพอใจของการขึ้นทะเบียนและกำจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 มิ.ย. 2562
20ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองต้นเปา25 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|