เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
255
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,839
ปีนี้
8,839
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
358,159
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล12 ต.ค. 2565
2ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล12 ต.ค. 2565
3ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
4คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
5รายงานฝึกอบรม หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์22 เม.ย. 2565
6รายงานอบรม ด้านงบประมาณ22 เม.ย. 2565
7รายงานสัมมนาวิชาการสันนิบาต22 เม.ย. 2565
8รายงานการฝึกอบรม การประชุมสภาท้องถิ่น22 เม.ย. 2565
9หลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานดีเด่น22 เม.ย. 2565
10คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะหลัก9 พ.ย. 2564
11คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน9 พ.ย. 2564
12คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร9 พ.ย. 2564
13ประกาศ มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี6 ต.ค. 2564
14ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง28 ก.ย. 2564
15ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานเทศบาล28 ก.ย. 2564
16คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองคลัง(แก้ไขเพิ่มเติม)ปี 256430 ก.ค. 2564
17คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง23 ก.ค. 2564
18คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม23 ก.ค. 2564
19คำสั่ง การมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม22 ก.ค. 2564
20คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง19 ก.ค. 2564

1 2 3 4 5   >>  >|