เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
321
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการฝึกอบรมตามหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 115 มิ.ย. 2566
2รายงานผลการมอบโล่ในการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 256628 เม.ย. 2566
3รายงานผลการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256527 เม.ย. 2566
4คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น21 มี.ค. 2566
5คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 21 มี.ค. 2566
6ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) กำหนดฝ่ายบริหารงานทั่วไป2 มี.ค. 2566
7ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล2 มี.ค. 2566
8คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราขการแทนปลัดเทศบาล2 มี.ค. 2566
9รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256517 ต.ค. 2565
10สรุปรายงานผลการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ต.ค. 2565
11รายงานการฝึกอบรมตามหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17 ต.ค. 2565
12คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล12 ต.ค. 2565
13ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล12 ต.ค. 2565
14ประกาศ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
15คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 มิ.ย. 2565
16โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 256528 เม.ย. 2565
17รายงานฝึกอบรม หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์22 เม.ย. 2565
18รายงานอบรม ด้านงบประมาณ22 เม.ย. 2565
19รายงานสัมมนาวิชาการสันนิบาต22 เม.ย. 2565
20รายงานการฝึกอบรม การประชุมสภาท้องถิ่น22 เม.ย. 2565

1 2 3 4 5   >>  >|