เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
257
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,839
ปีนี้
8,839
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
358,159
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256430 ธ.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256420 ธ.ค. 2564
3เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256417 พ.ย. 2564
4ประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256430 ก.ย. 2564
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256428 ก.ย. 2564
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25646 ก.ย. 2564
7เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256422 ก.ค. 2564
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256430 มิ.ย. 2564
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25649 มิ.ย. 2564
10เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256424 พ.ค. 2564
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256429 ม.ค. 2564
12เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256420 ม.ค. 2564
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256323 พ.ย. 2563
14เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256319 ต.ค. 2563
15ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองต้นเปา การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ พ.ศ.256314 ก.ย. 2563
16ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองต้นเปา 256318 ส.ค. 2563
17เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256320 ก.ค. 2563
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256312 พ.ค. 2563
19เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256322 เม.ย. 2563
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 256313 มี.ค. 2563

1 2 3   >>  >|