เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
330
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
ลำดับรายการวันที่
1โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจห่างไกลโรคซึมเศร้าและทำร้ายตนเอง3 เม.ย. 2566
2โครงการ อสม.บ้านต้นเปารวมพลังป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน ประจำปี 256629 มี.ค. 2566
3คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกการขับเคลื่อนการคลอดก่อนกำหนด12 ม.ค. 2566
4แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 25669 ธ.ค. 2565
5การลงเยี่ยมบ้านและตรวจประเมินคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 30 ก.ย. 2565
6 ข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา31 มี.ค. 2565
7สถิติการยื่นขอจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน (ตุลาคม63 - มีนาคม 64)22 เม.ย. 2564
8สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตจากกองสาธารณสุช ประจำปีงบประมาณ256422 เม.ย. 2564
9รายงานสถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตจากกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256311 ม.ค. 2564
10บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะระหว่างทม.ต้นเปา กับ หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลต้นเปา 26 ต.ค. 2563
11บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอำเภอสันกำแพง และ ทม.ต้นเปา การรวมกลุ่มกำจัดขยะอันตราย22 ต.ค. 2563
12บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอบจ.เชียงใหม่ และ ทม.ต้นเปา แก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอย20 ต.ค. 2563
13การปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253519 ต.ค. 2563
14รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 256310 ก.ย. 2563
15รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 256326 ส.ค. 2563
16สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพผู้สูงอายุและพิการ (ตุลาคม 62-มีนาคม63)15 ก.ค. 2563
1720 วิธี...ช่วยลดภาวะโลกร้อน10 ก.พ. 2563
18สถิติผู้มาขอถังขยะ ประจำปี 256230 ก.ย. 2562
19สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 256130 ต.ค. 2561
20สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 256123 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|