เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
258
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,839
ปีนี้
8,839
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
358,159
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการรับสินบน เทศบาลเมืองต้นเปา29 เม.ย. 2565
2ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ29 เม.ย. 2565
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม29 เม.ย. 2565
4ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
5ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
6ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
7ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การจัดการน้ำเสียภายในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
8ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
9ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
10ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
11ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
12ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)17 ก.พ. 2565
13ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (61 - 64) สิ้นสุด 30 กันยายน 256517 ก.พ. 2565
14ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองต้นเปา17 ก.พ. 2565
15ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 25651 ก.พ. 2565
16ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 ธ.ค. 2564
17ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางกสรป้องกันและปราบปรามทุจริต ทม.ต้นเปา30 ธ.ค. 2563
18มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 ธ.ค. 2563
19มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ30 ธ.ค. 2563
20มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน30 ธ.ค. 2563

1 2 3   >>  >|