เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
339
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล20 เม.ย. 2566
2คำสั่ง คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ31 ม.ค. 2566
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 256626 ม.ค. 2566
4มาตรการตามนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 26 ม.ค. 2566
5คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น6 ม.ค. 2566
6ประกาศสภาเทศบาลเมืองต้นเปา28 ธ.ค. 2565
7นโยบายการตรวจสอบภายใน ของเทศบาลเมืองต้นเปา3 ต.ค. 2565
8การทบทวนกฏบัตร ปี 2566 ของเทศบาลเมืองต้นเปา3 ต.ค. 2565
9มาตรการป้องกันการรับสินบน เทศบาลเมืองต้นเปา29 เม.ย. 2565
10ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ29 เม.ย. 2565
11มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม29 เม.ย. 2565
12ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
13ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
14ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
15ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การจัดการน้ำเสียภายในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
16ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
17ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
18ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
19ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง เทศบัญญัติเมืองต้นเปา เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
20ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)17 ก.พ. 2565

1 2 3   >>  >|