เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
345
เมื่อวานนี้
694
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
12,523
ปีนี้
90,712
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
440,032
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ EplanNACC27 เม.ย. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 เม.ย. 2566
3รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) ในระบบ EplanNACC28 ต.ค. 2565
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)27 ต.ค. 2565
5รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ EplanNACC26 เม.ย. 2565
6แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 25651 ก.พ. 2565
7รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ในระบบ EplanNACC19 ต.ค. 2564
8ประกาศแนวทางการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 256430 เม.ย. 2564
9ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256430 ธ.ค. 2563
10แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256430 ธ.ค. 2563
11คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 256430 ต.ค. 2563
12ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256314 ก.ค. 2563
13แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256314 ก.ค. 2563
14คำสั่งเทศบาลเมืองต้นเปา ที่ 1813/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป14 ก.ค. 2563
15รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราปปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (6 เดื14 ก.ค. 2563
16ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25621 มี.ค. 2562
17แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25621 มี.ค. 2562
18ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)1 มิ.ย. 2561
19แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564)1 มิ.ย. 2561
20แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25618 ม.ค. 2561

1 2   >>  >|