เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
263
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,839
ปีนี้
8,839
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
358,159
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)27 ต.ค. 2565
2รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ EplanNACC26 เม.ย. 2565
3แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 25651 ก.พ. 2565
4รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ในระบบ EplanNACC19 ต.ค. 2564
5ประกาศแนวทางการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 256430 เม.ย. 2564
6ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256430 ธ.ค. 2563
7แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256430 ธ.ค. 2563
8คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 256430 ต.ค. 2563
9ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256314 ก.ค. 2563
10แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256314 ก.ค. 2563
11คำสั่งเทศบาลเมืองต้นเปา ที่ 1813/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป14 ก.ค. 2563
12รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราปปรามการทุจริต ประจำปี 2563 (6 เดื14 ก.ค. 2563
13ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25621 มี.ค. 2562
14แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25621 มี.ค. 2562
15ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)1 มิ.ย. 2561
16แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564)1 มิ.ย. 2561
17แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.25618 ม.ค. 2561
18ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง การบริหารงานด้วยความสุจริต19 มิ.ย. 2560
19ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)31 มี.ค. 2560
20แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)31 มี.ค. 2560

1