เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
256
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,839
ปีนี้
8,839
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
358,159
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการ งานทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปี 256427 เม.ย. 2565
2รายงานสถิติผู้มาขอเพิ่มจุดเก็ยขยะมูลฝอยชุมชน ช่วงเดือน ตุลาคม 64 - มีนาคม 6526 เม.ย. 2565
3รายงานผลสถิติผู้มาขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญํติตำบลต้นเปา ช่วงเดือนตุลาคม 64 - มีนาคม 65 (ประจำปีงบประมาณ 2565)26 เม.ย. 2565
4รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (6 เดือนแรก)4 เม.ย. 2565
5รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 25645 ส.ค. 2564
6สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษร ประจำปี 256313 พ.ค. 2564
7สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษร ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
8สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาต กองสาธารณสุขฯ ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
9สถิติการขอยื่นจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน กองสาธาณสุขฯ ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
10รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256316 ต.ค. 2563
11สถิติผู้มาขอรับใบอนุญาต กองสาธารณสุขฯ ประจำปี 25636 ต.ค. 2563
12สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองต้นเปา (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)15 ก.ค. 2563
13สถิติผู้มาขอถังขยะ กองสาธารณสุขฯ ประจำปี 256210 ต.ค. 2562
14สถิติผู้มาขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร กองช่าง ประจำปี 25619 พ.ย. 2561

1