เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
255
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,839
ปีนี้
8,839
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
358,159
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 213 ม.ค. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 115 ส.ค. 2565
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 415 ส.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)9 ส.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 321 เม.ย. 2565
6สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-256527 ม.ค. 2565
7ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 256427 ม.ค. 2565
8รายงานผลการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ปี256427 ม.ค. 2565
9 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)15 พ.ย. 2564
10สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)27 เม.ย. 2564
11ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 27 เม.ย. 2564
12แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา (พ.ศ.2561-2565)17 มิ.ย. 2562
13แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564)13 มิ.ย. 2562
14ระเบียบการจัดแผนพัฒนา พ.ศ.2548 ฉบับที่ 326 ต.ค. 2561

1