เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
281
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
34,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,147
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ประจำปี 256515 ก.พ. 2566
2รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25658 ก.ค. 2565
3รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 256429 เม.ย. 2565
4รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน29 เม.ย. 2565
5รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 256528 มี.ค. 2565
6รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 256428 มี.ค. 2565
7รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่4 มี.ค. 2565
8รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426 ต.ค. 2564
9รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256425 ต.ค. 2564
10รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 ก.ค. 2564
11รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (6เดือน)29 เม.ย. 2564
12รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
13งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 ม.ค. 2564
14ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256329 ต.ค. 2563
15แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256225 มิ.ย. 2562
16รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256029 เม.ย. 2560
17รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 255719 มิ.ย. 2558
18รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 255719 มิ.ย. 2558

1