เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
255
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,839
ปีนี้
8,839
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
358,159
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1131 ม.ค. 2566
2การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 631 ม.ค. 2566
3การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 831 ม.ค. 2566
4การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1017 ม.ค. 2566
5การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 417 ม.ค. 2566
6รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 256513 ม.ค. 2566
7รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา13 ม.ค. 2566
8การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 514 ธ.ค. 2565
9การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 214 ธ.ค. 2565
10การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 47 ธ.ค. 2565
11การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 224 พ.ย. 2565
12การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 324 พ.ย. 2565
13การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 127 ต.ค. 2565
14การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 127 ต.ค. 2565
15การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2926 ก.ย. 2565
16การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2822 ก.ย. 2565
17การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 279 ก.ย. 2565
18การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 258 ก.ย. 2565
19การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 268 ก.ย. 2565
20การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2310 ส.ค. 2565

1 2 3 4   >>  >|