เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
244
เดือนนี้
721
เดือนที่แล้ว
10,105
ปีนี้
67,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
417,147
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า
ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
0981031929


ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก
รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
0869121689

นางศรัชญา ณ เชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
0848850909

นางสุนันทรา ประพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
0819608884

นางสาวไอรินทร์ หมื่นใจสร้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลังระดับกลาง
0819606996

นายกัณพงศ์ ตันตะละ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่างระดับกลาง 0813664554
นางสาววารุณี งามพาณิชกิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง
0918282180
นายถวิล เมืองแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง
0931301603

นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
0979259141